Keresés

2020.02.08 Miami chiesa ungherese 2020.02.08 Miami chiesa ungherese 

1948-ban katolikus, református, zsidó adakozásból épült Miamiban a magyar közösségi ház és templom

1994-től Lukácsiné Dr. Kádár Éva a miami magyar református és katolikus közösség lelkipásztori ellátását és a magyar közösség kulturális programjainak szervezését végezte férjével. Korábban Clevelandban teljesítettek szolgálatot az ottani magyar közösségben, ahol az evangélikus közösség pasztorációja is rájuk hárult, mert lelkipásztor hiányában bezárták volna templomukat. Lukácsi Éva lelkésszel, a miami református közösség helyettes lelkipásztorával beszélgettünk a Miami Egyesült Magyar Egyház és Magyar Ház történetéről. Elmondta, hogy azért kapta az egyesült nevet, hogy minden felekezet otthon érezze magát benne.

Somogyi Viktória - Vatikán

Lukácsi Éva és férje nagy reményekkel érkeztek Miamiba, ahol egy nagy portán együtt épült fel a templom, a Kossuth-háznak nevezett közösségi épület és a parókia, valamint egy hatalmas parkoló, továbbá az épületek mögött 30 lakásos komplexum, ami az egyház fenntartását biztosítja.

Lelki otthonként működött ez az egyház

Lukácsi Éva tiszteletes asszony feldolgozta a Miami Egyesült Magyar Egyház és Magyar Ház elmúlt évtizedeinek a történetét. 1948-ban úgy alakult meg az egyház, hogy a katolikusok, a reformátusok és a zsidó gyülekezet tagjai is adományoztak a templom és a közösségi ház építésére. Azért kapta az egyesült egyház nevet, hogy mindenki otthon érezze magát. Lelki otthonként működött ez az egyház, ahol sosem volt felekezeti villongás – hangsúlyozza az interjúban.

A miami magyar közösségi ház történetének kezdetei

Conneticut államból 1948-ban egy erdélyi protestáns lelkipásztor nyaralásra érkezett Miamiba és annyira megtetszett neki a hely és a klíma, hogy végül ott telepedett le családjával. Saját házuk kertjében kezdték meg a gyülekezeti munkát 1948-ban. Mindenki hozta magával a székeket a találkozókra és Karácsonyra már 120 ember gyűlt össze. Megalapították az egyházat, a bejegyzést elküldték a városházára, amit százan írtak alá. A dokumentumok ma is megvannak még. Nem számított, hogy ki milyen felekezetű, a lényeg az volt, hogy magyar legyen – fogalmaz Lukácsi Éva. Megvettek később egy négy hektáros területet, amit Kossuth parknak neveztek el, mert száz évvel azelőtt 1851-ben járt Kossuth Amerikában és az ő tiszteletére emlékeznek ezzel a névvel. Itt gyűlnek össze ma is a helyi magyarok.

Az 1956-os forradalom után befogadó hellyé vált a magyar ház

Amikor az ’56-osok megérkeztek, az intézmény nagy befogadó hellyé alakult át. A rendszerváltás előtt pedig az erdélyi menekültek megérkezésével dúsult fel a gyülekezet létszáma. Nagyon sok küzdelem, az otthonról hozott hagyományok ápolása és az egymással való jó kapcsolat hozta össze és tartotta össze ezt a közösséget – mutat rá a református tiszteletes asszony.

Új korszak a 90-es évektől

1994-től új korszak indult, megalapították a cserkészcsapatot, énekkart hoztak létre, egy kis múzeumot nyitottak, valamint könyvtárat kezdtek gyűjteni, amely mára 5000 kötetet számlál. Egy ’56-os emlékművet is felállítottak az udvaron, a templom elé pedig egy székelykaput és egy kopjafát. Idén összehívják a helyi magyarságot a száz éves trianoni megemlékezésre. Wass Albert portrét is elhelyeznek június 4-e kapcsán, mert az író gyakran felkereste a magyar központot Miamiban. Itt alapította meg 1963-ban az Amerikai Magyar Szépműves Céhet. Úgy érezte ugyanis, hogy a magyarok történetét jobban meg kell ismertetni az amerikaiakkal és barátokat kell szerezni a magyarság ügyének. Az 1848-49-es szabadságharc emlékére pedig egy Petőfi-domborművet készíttetnek, amelyet március 15-én avatnak fel.

Ma már nagyon nehéz, hogy az emberek elkötelezzék magukat az egyházhoz, a közösséghez és a magyar nemzeti ügyekhez

Lukácsi Éva Wass Albert kiadatlan műveinek önkéntes gondozója. Továbbá a magyarok ügyének szenteli magát, segítve a kiérkezőket önkéntes szociális munkával is. Véleménye szerint mára már nagyon megváltozott a helyzet a magyar közösséget illetően. Kihalltak az alapítótagok, akik hűséges egyháztagok és nemzeti érzésű emberek is voltak. Ma már nagyon nehéz, hogy az emberek elkötelezzék magukat az egyházhoz, a közösséghez és a magyar nemzeti ügyekhez – jegyzi meg szomorúan. Ennek oka, hogy a szocializmusban felnőtt nemzedékek nem kapták meg ezt az örökséget és az iskolában sem tanították nekik.

Ökumenizmus

Miskolci Kálmán atya New York-ból járt le Miamiba a katolikus közösség lelkigondozására, korábban egy Kubából érkezett magyar pap, majd Beregszászi Miklós állandó diakónus látta el ezt a feladatot. Nagyon jó kapcsolat volt a presbitérium és a katolikus lelkipásztorok között, közös programokat is szerveztek a közösségnek. E pozitív tapasztalat alapján Lukácsi Éva református lelkész a Miami domonkos rendi egyetemen végezte teológiai tanulmányainak egy részét és ott szerzett doktorátust. Fiatal korában Hódmezővásárhelyen a katolikus karizmatikus közösség tagjaival együtt énekelt. Szegeden Sillye Jenővel is tartották a kapcsolatot. Ez az ifjúkori tapasztalat ösztönözte arra, hogy az ökumenizmus szolgálatába álljon küldetése során. Jelenleg az amerikai magyarok múltjának és jelenének kutatásával foglalkozik. 

Interjú Lukácsi Éva református lelkésszel
08 február 2020, 19:08