Keresés

Vatican News
 Ostensorio Eucarestia Ostensorio Eucarestia  

A bostoni érsekség Eucharisztikus Évet hirdetett Nagycsütörtöktől 2021 Úrnapjáig

Ez év április 9-étől, az Eucharisztia alapításának nagycsütörtöki ünnepétől 2021. június 6-a Úrnapjáig tartják a nagy kiterjedésű bostoni érsekségben az Eucharisztia Évét. Az eseményt Patrick Sèan O'Malley bíboros, Boston ferences érseke jelentette be még a múlt év végén, december 31-én közzétett pásztorlevelében. Az Oltáriszentség évének legfőbb célkitűzése abban a bátorításban áll, hogy „a katolikus hívek vigaszt találjanak az Úrban a szentmisén való részvétel és a Legszentebb Oltáriszentség imádása által”.

P. Vértesaljai László SJ - Vatikán  

Az amerikai katolikusok alig harmada hisz az Oltáriszentségben

A bostoni érsekség döntése mögött egy figyelmeztető jelzés áll: A washingtoni székhelyű Pew Research Center közvélemény kutató intézet friss adatai szerint az USA katolikus híveinek csupán „31 százaléka vallja, hogy a szentmise során megszentelt kenyér és bor valóban Krisztus teste és vére”. O'Malley bíboros levelében megállapítja, hogy „katolikus hívőként az Eucharisztiában találjuk meg önazonosságunkat. Az oltáron az Úr önmagát ajándékozza nekünk és az Eucharisztia tárja fel nekünk, hogy kik vagyunk, mire szól a hivatásunk mint Krisztus követői”.

Az Eucharisztia tart meg a hivatásunkban 

„Krisztus itt jelen van számunkra, mindig szeretettel vár bennünket az Eucharisztiában és kész arra, hogy elfogadjon és megerősítsen minket”. A bostoni érsek levele személyes vallomás is: „Az Eucharisztia jelenlétében imádkozni és megmaradni az Úr imádásában, az életemnek egy nagyon fontos része volt és lényeges abban is, hogy hűséggel kitartsak abban a hivatásban, amit átöleltem. Püspöki kinevezésem előtt a spanyol és portugál ajkúak lelkipásztori ellátásában szolgáltam, akik között nagyon sok eucharisztikus himnuszt tanultam meg, mint például a ’Pange lingua’. Szeretném, hogy ezek a plébániai életünk imaéletének szerves részévé váljon. Ezeket az énekeket mindenki kívülről tudja, közösségben együtt énekeljük, ami Szent Ágoston szavával élve, dupla imádságot jelent. Az ének ugyanis felemeli a szívünket Istenhez és segít nekünk a zenében felfedezni az ima szépségét”.

Boston bíboros érseke tavaly Nagypénteken a Szent Kereszt templm előtt
Boston bíboros érseke tavaly Nagypénteken a Szent Kereszt templm előtt

Az Eucharisztia erőt ad küldetésünk betöltésére

„Ebből a személyes kapcsolatból adódik, hogy az Eucharisztikus Év során mindenki lehetőséget kap arra, hogy megújítsa és megerősítse a hitét és közelségét az Úrhoz. Ha figyelmünket Jézus valódi jelenlétére és barátságára fordítjuk, akkor minden értelmet nyer benne. A szentmisében ugyanis Jézus önmagát adja nekünk, hogy erőnk legyen nekünk is önmagunkat adni másoknak. Ez az emberi megvalósulás értelme és egyúttal ez az Eucharisztia értelme is: a végsőkig menő szeretet”. O'Malley bíboros hozzáteszi: „Az Eucharisztia egy hely is, ahol mint család összegyűlünk, ahol hitünkről tanúságot tehetünk és növekedhetünk a szeretet képességünkben. Az Eucharisztia erőt ad küldetésünk betöltésére és a világ átformálására, az igazságosság művelésére és a szegények szolgálatára, a gyógyításra és a kiengesztelődésre. Ám ez nem megy azon személyes kapcsolat nélkül, ami az Úrral való bensőséges viszonyból ered, éppen az Eucharisztia által”.     

Életünk Isten ingyenes szeretetének az ajándéka és ennek jelképe az Eucharisztia

A bostoni érsek levele végén gyakorlati tanácsokkal szolgál az Eucharisztia éve legjobb betöltéséhez: „imádkozni a Legszentebb Oltáriszentség előtt; átelmélkedni János evangéliumából az Élet kenyeréről szóló hatodik fejezetet; családi részvétel a szentmiséken, együtt a barátokkal és ismerősökkel. Annak a végiggondolása, hogy milyen lelkülettel mehetek a szentáldozáshoz, ami megkülönböztető erő az életünkben. Nem véletlenül vagyunk, életünk Isten ingyenes szeretetének az ajándéka és ennek jelképe az Eucharisztia” – zárul Patrick Sèan O'Malley bíboros, Boston ferences érsekének pásztorlevele, mely bejelentette az eucharisztikus évet az érsekségben.

Az USA keleti partján fekvő bostoni érsekség teljes lakossága 4,3 millió, ebből közel kétmilliónyi a katolikus hívő, akik 286 plébániai közösséghez tartoznak. Az egyházmegyét 1808-ban alapították és 1878-ban emelték metropólia rangra.  

29 február 2020, 13:38