Keresés

Luis Antonio Tagle bíboros Luis Antonio Tagle bíboros 

Tagle bíboros elbúcsúzott a manilai hívektől vatikáni szolgálata megkezdése előtt

„Tegyetek mindent Krisztus nevében, hogy köszönetet mondjatok meghívásáért, jóságáért és irgalmáért”. Meghatott szavakkal búcsúzott híveitől Manila bíboros érseke a Szeplőtelen Fogantatás bazilikában, január 27-én bemutatott szentmisén.

Gedő Ágnes – Vatikán

A Fides missziós hírügynökség tájékoztatása szerint a templomot zsúfolásig megtöltötte a több, mint kétezer hívő, akik az érsekség egész területéről és több mint 85 plébániáról érkeztek, hogy elköszönjenek szeretett főpásztoruktól. Tagle bíboros ugyanis nemsokára megkezdi szolgálatát a Szentszéknél, mint a Népek Evangelizálása Kongregáció prefektusa. Sok más egyházmegye püspöke is jelen volt, illetve Ázsia egyik legősibb egyházmegyéjének, papjai, szerzetesek és katekéták nagy számban képviseltették magukat Tagle bíboros hálaadó szentmiséjén.

A manilai érsekség az egyik legrégibb Ázsiában

A Fülöp-szigeteken jövőre ünneplik az ország evangelizálásának 5. centenáriumát (1521-2021). mintegy ötven évvel az első filippínó megkeresztelése után már a hívő közösség ugrásszerű növekedése miatt 1579-ben megalakult a manilai egyházmegye, mint Mexikóváros szuffragáneusa. 1595-ben Manila már érsekség volt, ma pedig hét várost és öt önkormányzatot foglal magában, területén több mint 3 millió katolikus hívővel.

Minden erejével és odaadóan szolgálta közösségét

Tagle bíboros búcsúbeszédében arra buzdította a híveket, hogy mindig hálásan tekintsenek Istenre, a történelem Urára, mert bár „Isten tervei nem a mi terveink, hisszük és tudjuk, hogy Ő jó, és irgalma örökké tart”. És ahogy Krisztus köszönetet mondott az Atyának, fölajánlva önmagát egészen, úgy „minden megkeresztelt, a hála jeleként arra kapott meghívást, hogy ajánlja föl testét és vérét”. Tagle bíboroshoz hasonlóan nyilatkozott Broderick Pabillo manilai segédpüspök is, aki elmondta: kiváltságnak tekintik, hogy nyolc éven át olyan főpásztoruk volt, aki minden erőfeszítéssel és odaadással szolgálta közösségét. Az elmúlt években nemzetközi elfoglaltságai ellenére is minden jelen volt közösségében, amiért hálásak neki, és a jövőben is imáikkal kísérik szolgálatát.

A Fülöp-szigeteki egyház ajándéka a világegyháznak

A szertartás végén a hívek imádkoztak a bíborosért, megköszönték neki, hogy életével megmutatta Isten együttérzését. A manilai érseki szeminárium korábbi rektora, Roberto O. Gaa püspök úgy fogalmazott: „Egyfelől szomorúak vagyunk, mert Tagle bíboros hiányozni fog nekünk. Mindannyian a szívünkbe zártuk. De tisztában vagyunk vele, hogy az ő személyében a Fülöp-szigeteki egyház ajándékot ad a világegyháznak. Sharon, az egyik plébánia aktív tagja ellentmondásos érzelmekről számolt be: „Legszebb öröksége az alázat és az emberekhez való közelség, tényleg Jó Pásztorunk volt.” Ezt erősíti meg Abos atya, idős manilai pap is, mondván: szeretettel viselte gondjukat. Tagle bíboros egy virágzó egyházmegyét hagy maga mögött, ahol közel 600 egyházmegyés és szerzetes pap, 700 apáca és több, mint 400 hitoktató szolgál.

A Fülöp-szigeteki bíboros életútja

Luis Antonio Tagle 1957-ben született Manilában. 1982-ben szentelték pappá, majd az Amerikai Egyesült Államokban tanult, ahol doktorátust szerzett teológiából. 1997-ben a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja lett. II. János Pál pápa 2001-ben a Fülöp-szigeteki Imus püspökévé nevezte ki. Szolgálata során nagy figyelmet szentelt az ifjúságpasztorációnak. 2011-ben XVI. Benedek pápa Manila érsekévé nevezte ki, 2012-ben kreálta bíborossá Rómában. Tagle bíboros 2015 óta a Nemzetközi Karitász elnöke is. Ferenc pápa 2019. december 8-án nevezte ki a Népek Evangelizálása Kongregáció prefektusává.

29 január 2020, 13:49