Keresés

2018.12.27 Mons. Cyril Vasiľ SJ, Segretario della Congregazione per le Chiese Orientali 2018.12.27 Mons. Cyril Vasiľ SJ, Segretario della Congregazione per le Chiese Orientali 

A kassai görögkatolikus eparchia apostoli adminiszrátora Cyril Vasil érsek

Ferenc pápa január 20-án hétfőn a kassai görögkatolikus eparchia „sede plene” apostoli adminisztrátorává nevezte ki Cyril Vasil jezsuita, görög katolikus rítusú címzetes érseket.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán     

A „sede plena” kinevezés arra az esetre utal, amikor az adott egyházkerületnek van püspöke. „Apostoli adminisztrátor kinevezésekor a megyéspüspök a saját illetékességében együttműködik az apostoli adminisztrátor mandátuma teljes, szabad és békés gyakorlásában” – pontosítja a püspökök lelkipásztori szolgálatát rögzítő dekrétum. Cyril Vasil címzetes érsek eddig a Keleti Egyházak Kongregációja érsek titkáraként tevékenykedett.

Cyril Vasil érsek életrajza

Cyril Vasil Kassán született 1965. április 10-én szlovák görögkatolikus családban, édesapja görögkatolikus pap. 1982 és 1987 között a pozsonyi Szent Cirill és Metód teológiai karon folytatta tanulmányait. 1987-ben szentelték fel a szlovák Görög Katolikus Egyház papjává. Tanulmányait Rómában folytatta a Pápai Keleti Intézetben, ahol 1989-ben kánonjogi licenciátust szerzett. A következő évben, 1990. október 15-én belépett a Jézus Társasága szlovák rendtartományába, ahol 2001-ben tette le végső fogadalmait. Időközben 1994-ben a Pápai Keleti Intézetben szerzett doktori fokozatot a keleti egyházak kánonjogából. 2002-ben a Pápai Keleti Intézet Keleti Kánonjogtudományi Karának dékánjává nevezték ki, majd 2017-ben az intézmény rektora lett.

A Római Kúria szolgálatában

Tanítói és intézményvezetői tevékenysége mellett tanácsadója lett a Keleti Egyházak Kongregációjának és a Hittani kongregációnak, valamint a Elvándorlók és Útonlévők Pápai Tanácsának. A római Pápai Gergely Egyetem mellett a Pozsonyi Egyetem és a Nagyszombati Egyetem Teológiai Karának professzora volt. XVI. Benedek pápa 2009. május 7-én a líbiai Ptolemaios címzetes érsekévé és a Keleti Egyházak Kongregációja titkárává nevezte ki. Mostani kassai apostoli adminisztrátorrá történt kinevezésével befejeződik a Római Kúriában végzett szolgálata és visszatér hazájába, ahol tagja lesz a szlovák katolikus püspöki konferenciának.     

Cyril Vasil érsek ismert és beszélt nyelvei: görög, latin, ószláv, szlovák, cseh, orosz, ukrán, lengyel, angol, francia, német, spanyol és olasz.

   

21 január 2020, 17:01