Keresés

2019.09.10 Santa Messa nella cappella ungherese della Basilia Vaticana per il martire P. Kucsera 2019.09.10 Santa Messa nella cappella ungherese della Basilia Vaticana per il martire P. Kucsera 

Szentmise Kucsera Ferenc szentendrei káplán vértanúhalálának százéves évfordulóján

Szeptember 10-én kedden reggel a Szentendrei Városi Önkormányzat szervezésében szentmisét tartottak Rómában a Szent Péter bazilika Magyarok Nagyasszonya kápolnájában Kucsera Ferenc szentendrei mártír káplán vértanúhalálának százéves évfordulója alkalmából. Kucsera atyát az 1919-es Tanácsköztársaság alatt ölték meg orvul június 25-én a kommunista vörösőrség terrorlegényei, mert nem volt hajlandó kiadni a vörös-veszély miatt a templom harangját félreverő sokgyermekes családapának a nevét.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán  

A kedd reggeli szokásos római magyar szentmisék házigazdája, Németh László atya köszöntötte a zarándokokat, élén Sólyomné Gyürk Dorottyával, a Szentendrei Városi Önkormányzat Kulturális alpolgármesterével. A zarándokcsoportnak Bécser Róbert ferences atya, a Szentendrei Ferences Gimnázium igazgatója mutatott be szentmisét.

Homíliájában Róbert atya a vértanúságig hűséges és kitartó szeretet jelentőségéről beszélt:

"Egyszer egy iskolai rendezvényen, amikor elfoglaltuk az utcát, és a járókelők csak nagy nehezen tudtak keresztüljutni rajtunk, egy kopasz, kigyúrt izmú fiatal szinte nekem hajtott, de végül megállt előtte és izgatottan azt kérte tőle: „Atyám, definiálja nekem, mi a szeretet!”. Hirtelen nem is tudtam válaszolni neki, mert hát valóban, mi is az a szeretet? Azért később a kérésemre eljött hozzám és jókat beszélgettünk.

Isten egyik legnagyobb gyengesége, hogy nem tud nem segíteni és nem tud nem szeretni bennünket

Hogy mi az a szeretet, abban az Úr Jézus példája segít, mert ő akarva-akaratlanul teszi a jót, segít és gyógyít, mert erő van benne. Azt hiszem, az Isten egyik legnagyobb gyengesége, hogy nem tud nem segíteni és nem tud nem szeretni bennünket.

Kucsera Ferenc egyik tanúságtevője írja visszaemlékezésében, hogy az atya a vallatásakor lehajtotta a fejét, elsápadt, de erő érződött körülötte, mintha túllátott volna a gyilkosain és talán egy egészen más világ képviselője volt.

A krisztusi ember Krisztus elvei szerint él

Akinek elvei vannak Isten szándéka szerint élni, akkor az megvalósul benne, még a legváltozóbb körülmények közepette is, mint például az ugyancsak vértanú Morus Tamás életében.

Mi most itt Kucsera Ferenc boldoggá avatásáért imádkozunk. Ő nem készült arra, hogy mártír legyen, de ugyanazt mondta az Osztrák-Magyar Monarchia idején, amikor dicséret járt érte, s ugyanazt mondta a fiataloknak később, más körülmények között, de ugyanazt írta az újságoknak, akkor is, amikor az kezdett már veszélyessé válni.

Ugyanannak a szeretetnek a jegyében cselekedett, illetve hallgatott, amikor hallgatni kellett, mert voltak elvei. Bátran beszélt, amikor beszélni kellett és hallgatott, amikor hallgatnia kellett, mert voltak elvei.

A krisztusi embernek krisztusi elvei vannak és hozzá még ezen elvek szerint él. Pontosan a mai elv-telen irányzat ellenében. Még azzal a veszéllyel is számolva, hogy emiatt esetleg mártír lesz. Pontosan úgy, mint ahogy ez Kucsera Ferenc életében történt.                                          

 

10 szeptember 2019, 18:17