Keresés

2019.09.17 Festa dei santi martiri papa Cornelio e vescovo Cipriano - Nota di P. Vértesaljai SJ, in vista del dono delle reliquie di S. Pietro da papa Francesco 2019.09.17 Festa dei santi martiri papa Cornelio e vescovo Cipriano - Nota di P. Vértesaljai SJ, in vista del dono delle reliquie di S. Pietro da papa Francesco 

Elődei sírjai láttán IX. Piusz sírva fakadt – Szent Kornél vértanú pápa emléknapjára

Huszonhét évesen, telve lelkesedéssel az ókeresztény régészet és még inkább a római katolikus egyház iránt, 1849 tavaszán a Via Appia Antica titkokkal teli környékén sétálgatott, jó régészként mindig a talajt vizsgálgatva, hátha a föld kivet magából valamit…, Giovanni De Rossi, akit az utókor máig az ókeresztény régészet atyjának nevez.

P. Vértesaljai László – Vatikán

A szerszámoskamraként használt II. Szent Sixtus pápa tiszteletére emelt egykori kápolna körüli törmeléket turkálgatta. Egy koszos márványdarabra lelt, felvette megtisztította és már betűzte is: NELIUS MARTYR. Azonnal összeállt a kép benne: a felirat Cornelius mártíré, aki Róma püspöke volt 251-től és a Centumcellae-Civitavecchiában szenvedett vértanúságot Gallus császár alatt 253-ban. Ez a felirat nem lehet messze eredeti helyétől! – gondolta,  és lélekben azonnal a föld alá bújt.

Pár nappal később kihallgatást kért IX. Piusz pápától és elmondta neki, hogy a Városból a Szent Sebestyén bazilika felé menet, a dombtetőn találta ezt a márványdarabot és szerinte ott alatta húzódik az a katakomba, ahová éppen a harmadik század közepének a pápáit, köztük Corneliust  is temették. „Meg kellene venni azt a földet és ásni kell ott!” – tanácsolta. A pápa lehűtötte a fiatal „álmodozó” tudós kedélyeit és elbocsájtotta, aki pedig leverten távozott. Látván ezt, lelkiismeretfurdalása támadt a pápának és így szólt titkárának: „Mint egy koszos macskát hajszoltam el ezt a De Rossit, de kérem intézkedjék, hogy megvegyük az ottani egész földet”. És De Rossi azonnal ásni kezdett. Hamar célhoz ért, mert az említett kápolna közelében egy „lucernarium”, katakombába fényt vezető nyílás nyomra vezette és rátalált a korabeli egyházi iratok által említett és így történelmileg jól ismert kriptára. Amikor feltárta a Cripta dei Papi-t, s ennek híre a Vatikánba is eljutott, IX. Piusz személyesen látni akarta az egészet.

De Rossi a Pápák kriptájában fogadta a pápát, kezében tartva két márványdarabot. Amit fönt talált a törmelékben és a párját, amit lent lelt meg. A pápa kivette a kezéből a két darabot és összeillesztette az egybetartozókat. Mélyen megindult és könnyes szemmel kérdezte: „Ezek a feliratok mind az én elődeim sírfeliratai, kiknek csontjai itt pihentek?”. A pápa titkára feljegyezte a fiatal tudós ironikus szavait: Szentatyám, de hiszen ezek csak álmok!, majd elmagyarázta, hogy a kriptában kilenc pápát, nyolc püspököt és négy diakónust temettek el. A kripták sírfelirata görög, a harmadik század hivatalos római egyházi nyelveként. Kornél pápát ugyanebben a katakombában temették el, a patrícius Corneliusok családi sírkamrájában, ezért nevét latinul írták.         

Szeptember 16-án az egyház Szent Kornél vértanú pápára és Szent Ciprián karthágói vértanú püspökre emlékezik: Istenünk, te Szent Kornél pápát és Szent Ciprián püspököt néped gondos pásztorává rendelted, és megadtad nekik, hogy vérük ontásával tegyenek tanúságot rólad. Engedd, hogy közbenjárásukra gyarapodjunk hitben és állhatatosságban, és odaadó lélekkel munkálkodjunk az Egyház egységén, ámen!              

17 szeptember 2019, 12:47