Keresés

2019.04.04 Beira - Cappella improvvisata per la Messa 2019.04.04 Beira - Cappella improvvisata per la Messa 

Az egyház helyzete Mozambikban: reménykedve a tengernyi nehézséggel szemben

Mozambik evangelizálása a portugál indiai gyarmatok felől indult többféle szerzetesrend szolgálatával. A helyi egyházi struktúra kialakítása azonban csak a múlt század közepén történt meg. Az önálló mozambiki vezetés a hetvenes-nyolcvanas években adminisztratív kiutasította az európai misszionáriusokat.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Az ország evangelizálása szorosan összekapcsolódott a portugál gyarmatosítással. Mozambik 1498-as felfedezését követően mintegy hatvan éven át csak elszórt jelleggel indult meg a hittérítés. 1560 és 1780 között több mint kétszáz éven át több hullámban érkeztek jezsuita, domonkos, ferences, verbita szerzetesek a portugál gyarmattá vált Dél-indiai Goa tartományából, aminek következtében a mozambiki missziós állomások automatikusan a goa-i egyháztartomány részét képezték. 1780 és 1940 között megszakításokkal folyik az evangelizáció.

„Missziós megegyezés” új egyházkerületek létrehozására

Jelentős dátum a Szentszék és Portugália közötti az 1940-es „Missziós megegyezés”, mely végre lehetővé tette önálló egyházkerületek létrehozását Mozambik területén. Így születik meg egy érsekség két alárendelt egyházmegyével. Egyre másra egyházi iskolák és kórházak nyílnak, újabb egyházmegyék születnek: az 1975-ös függetlenség kivívásakor már kilenc egyházkerület működik Mozambikban. Sajnos a fekete bennszülött lakosságot hátrányos megkülönböztetés éri az egyház részéről is. Erre példa, hogy az első bennszülött püspököt csak 1975-ben szentelték, korábban a gyarmatosító Portugália küldte a saját püspökeit.

Politikai függetlenség és egyházüldözés

A függetlenség kivívása után az ateista marxista-leninista Fremlino párt szabályos és nemzetközileg begyakorlott egyházüldözésbe kezdett. Kiutasították a szerzeteseket, az iskolákat, a kórházakat és egyéb szociális intézményeket államosították, a vallásszabadságot felszámolták.

Az egyház szerepe akkor változott meg, amikor az olasz Szent Egyed közösség közvetítésével megindultak a béketárgyalások a szembenálló felek között. A megbékélést és az egyház szerepének a stabilizálást jelentette Szent II. János Pál pápa látogatása 1988 szeptemberében. Az 1990-es új alkotmány már garantálta a vallásszabadságot és az egyházak jogát intézmények működtetéséhez.

A katolikus egyház a terjedő szekták és erősödő iszlám közepette

Ma az egyház 3 érsekségben és kilenc egyházmegyében közel nyolcmillió hívet számlál és így az ország legnagyobb felekezete. Viszont egyre erősebben terjednek a különféle keresztény szekták, ugyanakkor jelentős még az animista törzsi vallás is. Erős és terjeszkedő az iszlám jelenléte, főként az ország északi részében, mint általában az afrikai országokban.

Államosított egyházi javak vontatott visszaadása

23 püspök munkáját 659 pap segíti, mintegy 1200 szerzetesnővérrel. Örvendetes módon nagyon sok a katekéta: 57 ezer férfi és női hitoktató végzi a felkészítést a keresztény életre. Az egyház sokat tesz az oktatás-nevelés és gyógyítás terén, de az 1970-es államosítást követően a mozambiki kormány még mindig nem rendezte az egykori egyházi javak közel felének a visszaadását.                 

04 szeptember 2019, 18:29