Keresés

2019.06.01 Viaggio Apostolico in Romania Santa Messa nel Santuario di Sumuleu Ciuc 2019.06.01 Viaggio Apostolico in Romania Santa Messa nel Santuario di Sumuleu Ciuc 

Hatalmas tartalékai vannak az egyháznak Erdélyben – Oláh Zoltán a pápalátogatásról

Szeptember 18-án a szerdai általános kihallgatás katekézise után erdélyi római katolikus egyházi küldöttség találkozott Ferenc pápával és a csíksomlyói pápalátogatást felelevenítő színes, képes emlékalbumot nyújtottak át neki s egyúttal a főegyházmegye nevében megköszönték, hogy „jelenlétével megtisztelte az ezeréves erdélyi magyar katolikus egyházat”. A küldöttséget Tamás József gyulafehérvári segédpüspök vezette, míg a csoportot a pápának Oláh Zoltán atya, gyulafehérvári teológiai tanár és a csíksomlyói pápalátogatás egyházi médiafelelőse mutatta be. Zoltán atya a kihallgatást követően rádiónk stúdiójában beszámolt a pápalátogatás jelentőségéről, felismeréseiről, pozitív gyümölcseiről.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Nagyjából kipihente magát a rendkívüli erőfeszítés után

Zoltán atya már kipihente magát a pápalátogatás előkészítésének óriási erőfeszítést igénylő „felgyülemlett dolgaiból” és lassanként be is pótolja az időközben elmaradt feladatokat. Ilyen „tömény kihívásban” soha nem volt még része eddig az életében. Kommunikációt oktató egykori professzorától a római Gregorian egyetemen megtanulta, hogy nagy vállalkozásba az ember soha ne fogjon egyedül, mert a rendkívüli sok munka miatt bármikor könnyen kidőlhet, éppen ezért főként a vezetőknek mindig legyen egy helyettese.

Hatalmas emberi erőforrás tartaléka van a katolikus egyháznak Erdélyben

Oláh Zoltán ennek megfelelően nagyszerű munkatársakat talált a készület során. A pápalátogatásra való előkészület azt is megmutatta, hogy mennyi emberi erőforrás tartaléka van a katolikus egyháznak Erdélyben. Ez a „gyümölcs” azt mutatja, hogy vannak papok, de főleg világiak, akik akár éjszakánként is, minden idejüket és energiájukat készek feláldozni egy ilyen nemes cél érdekében.

Ferenc Szentatya imájukat és azon keresztül Szűz Mária közbenjárását kéri                        

Magán a pápalátogatáson a sok munka miatt „elcsigázottan” vett részt, ám mégis sokszor visszacsengenek benne a Szentatya szavai, főként amit személyesen neki mondott a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Ház udvarán. Megkérdezte tőle a pápa: Tu parli alla Madonna? Beszélsz te Máriával? Igen, szoktam – válaszolta talpraesetten Zoltán atya, mire a pápa ezt kérte tőle: „Akkor beszélj neki rólam is! Így fejezte ki a pápa, hogy imájukat kéri és azon keresztül Szűz Mária közbenjárását.

Újból belevágna a Jóisten és elöljárói bíztatására

Egy ilyen nagy feladatot, mint a pápalátogatás, csak akkor vállalna el újból, ha tényleg belátná, hogy szükség van rá, továbbá ha azt is érezné, hogy a Jóisten és az elöljárói is akarják ezt. Ebben ez esetben belevágni megint a feladatba!

Beleszóltak és kötekedtek a szervező bizottsággal a pápa miseruhájának magyar felirata miatt

A sok szép emlék lassan elült és a hordalék is leülepedett, partra került, de egy megmaradt. Július 26-án a pápalátogatást előkészítő bizottság tagjai elmentek ‎Miguel Maury Buendía érsekhez, romániai apostoli nunciushoz, hogy megköszönjék neki mindazt, amit azért tett, hogy a Szentatya mindenképp eljöjjön Csíksomlyóra. Ekkor a nuncius úr viccesen megjegyezte: „Nem tudta, hogy II. József kalapos király szelleme ismét életre kelt és ezúttal a román kormányt kísérti, illetve a román állami hatalmat. Ilyet is csak II. József császár csinált, hogy beleszólt annak idején abba, hány gyertya égjen a sekrestyében és mi történjék a liturgia alatt. Érthetetlen ugyanis, hogy miért szóltak bele és miért kötekedtek a szervező bizottsággal és főként a liturgikus bizottsággal a pápa miseruhájának magyar felirata miatt. Ez teljesen értelmetlen dolog volt”.

Jászvásári csángó pap magyar köszöntő szava Rómában az együttjárás jele

Az együttjárás pápai mottójának látogatás utáni lehetőségei kapcsán Oláh Zoltán atya egyik friss római élményét említi meg. A Szent Péter térről a Vatikáni Rádió felé menet rájuk köszönt magyarul egy biciklis jasi (jászvárosi) egyházmegyés pap, aki Rómában tanul és ismeri őt, valamint Tamás József gyulafehérvári segédpüspököt is. A jasi atya bemutatta a vele lévő húgát és annak vőlegényét, akik noha egészen fiatalok, szintén csángó magyar nyelven szóltak hozzá, olyan „jó székelyesen, archaikusan”.

Erdélyben van egy nagylétszámú magyar nyelvű katolikuság, évezredes hagyományokkal

A Szentatya látogatásának „Járjunk együtt” mottója mindkét népet egy kicsit előbbre vitte. A román közvélemény figyelmébe került, hogy igenis Erdélyben van egy nagylétszámú magyar nyelvű katolikusság, évezredes hagyományokkal és ezt a közmédia is eléggé közkinccsé tette. Másrészt pedig a magyarokat próbálta a pápalátogatás a bezárkózásból kimozdítani.

Magyarul köszöntötte a csoportot: „Isten hozott benneteket!”

A mostani szerdai kihallgatáson szeptember 18-án meglepte Oláh Zoltánt Ferenc Szentatya frissessége. Átnyújtották neki a pápalátogatás képeiből és visszaemlékezéseiből összeállított színes albumot. Megmutatták neki az emlékezetes mozzanatokat, többek között a „Misericordia” szabadtéri installációt, melynek utolsó, „A” betűje megemlékezik Isten Szolgája Márton Áronról és amit a magyar állam Csíksomlyónak ajándékozott. Amikor Ferenc Szentatya megtudta, hogy a körben álló csoport tagjai mind magyarok, akkor ezt mondta magyarul: „Isten hozott benneteket!”.     

Interjú - Oláh Zoltán a pápalátogatásról

 

 

22 szeptember 2019, 16:14