Keresés

Vatican News
2019.09.15 Inaugurata a Cascia la campana della speranza 2019.09.15 Inaugurata a Cascia la campana della speranza 

Szent Rita városában, Casciában megáldották a remény harangját

Szeptember 15-én, vasárnap, a Fájdalmas Szűzanya emléknapján került sor Szent Rita földjén, a három évvel ezelőtt földrengés által sújtott Cascia város Sarlós Boldogasszony plébániáján az ünnepélyes szertartásra.

Vertse Márta – Vatikán

Renato Boccardo érsek, Spoleto-Norcia főpásztora a következő szavakkal áldotta meg a remény harangját, amelyet Brescia megye Castenedolo városának Szent Bertalan plébániai közössége ajándékozott a casciai plébánia híveinek:

„Urunk, áldd meg ezt a neked szentelt új harangot. Add, hogy családod tagjai, amikor hallják hívó hangját, fordítsák feléd szívüket és osztozva a testvérek örömében és gyászában gyűljenek össze otthonodban, hogy ott érezzék Krisztus jelenlétét, meghallgassák Szavadat és Szentlelked kegyelmébe vetett gyermeki bizalommal megnyíljanak neked”.

A harang Szent VI. Pál földjéről érkezett a szolidaritás jeleként

A szertartásra  nagyszámú hívősereg részvételével a plébániai közösségi központ kertjében került sor, amelyet az érsek által bemutatott koncelebrált szentmise követett.  A plébános, Renzo Persiani atya és Mario De Carolis polgármester köszöntötték az ajándékozó város, Castenedolo küldöttségét, amelyet a helyi plébános Tino Decca és a polgármester, Pier Luigi Bianchini vezetett.

Ez utóbbi beszédében felidézte, hogy hogyan valósult meg a remény harangja. 2016. augusztus 24-én, amikor nagy erejű földrengés rázta meg Közép-Olaszországot, a városka lakói éppen védőszentjüket, Szent Bertalant ünnepelték. A hír hallatára azonnal elhatározták, hogy kifejezik közelségüket és szolidaritásukat Cascia, a nagy tisztelettel körülvett Szent Rita földje lakossága iránt. Castenedolo hívei körében megszületett az ötlet, hogy egy bronzharangot ajándékoznak a casciai plébániának.

A harang legyen a reménység himnusza Cascia számára

A harangra rávésték a bresciai szentek nevét, amelyek közül kiemelkedik a megye szülötte, Szent VI. Pál neve. De olvasható a Ferenc pápa számára olyan kedves Csomóoldó Boldogasszony neve is. Ez a harang legyen Cascia számára a reménység himnusza, egy bronzból készült dokumentum, amely arra emlékezteti az embereket, hogy minden lehetséges a magukat Istenre bízók számára. A harangot a dél-olaszországi Agnone híres műhelye, a Marinelli Öntöde készítette el, amely több mint ezer éves múltra tekint vissza” – emlékeztetett rá a polgármester.

Ne csak a nagy tragédiákat követően térjünk vissza Istenhez

Boccardo érsek a tékozló fiúról szóló vasárnapi evangéliumi szakaszt magyarázva kifejtette: mint ahogy az apa minden nap háza küszöbén várta fia visszatérését, Isten is minden nap várja, hogy visszatérjünk hozzá, nem csak valamilyen nagy tragédiát követően. A mi feladatunk, hogy napjainkat az igaz és az igazság konkrét gesztusaival töltsük meg. A Fájdalmas Szűzanya emléknapján az érsek utalt rá, hogy Jézus a kereszten minden hívőnek odaajándékozta Anyját. Jelenléte közöttünk Isten irántunk való gondoskodásának a jele. A szolidaritás gesztusai, amelyeknek Cascia lakói tanúi lehettek ezekben az években és amelyek jelképe ez a harang, Isten törődését fejezik ki. Isten nem felejt el bennünket – hangsúlyozta a főpásztor, majd így folytatta: „Az az érzés, hogy sokan szeretnek minket, gazdagságot jelent a földrengés által megsebzett földünk számára. A politikusok csak választási kampány idején beszélnek a földrengésről, a tömegkommunikációs eszközök az évfordulókon emlékeznek meg róla. A mi valódi erőnk az, hogy északtól-délig olyan sok olasz település lakói mellettünk állnak szeretetükkel és életben tartják reményünket”.

Isten minden nap hív bennünket

Végül Boccardo érsek köszönetét fejezte ki Castenedolo lakosságának, amely lehetővé tette, hogy a casciai plébánián ismét felhangozzon három év után a harang: minden nap emlékeztetni fog rá, hogy Isten hív bennünket, gondol ránk és sugallja, hogy hogyan legyünk jelen a világban.20 szeptember 2019, 18:51