Keresés

SINGAPORE-ANNIVERSARY-POLITICS SINGAPORE-ANNIVERSARY-POLITICS 

A szingapúri érsek a nemzeti ünnepen: a vezetők új nemzedékére van szükség

William Goh érsek üzenetet tett közzé Szingapúr 54. Nemzeti Napjára, amelyet augusztus 9-én ünnepel az ország a Malájziától elnyert függetlenség emlékére. A főpásztor arra hív: adjanak hálát Istennek, hogy a próbatételek és kihívások éveiben vezette és védelmezte a nemzetet. „Ugyanakkor nem vehetjük természetesnek a nemzetünket, még kevésbé a békét, az egységet, a harmóniát, a biztonságot és a jólétet, amiben élünk.”

Somogyi Viktória – Vatikán

Szingapúr egy városállam, amely 1965-ben nyerte el függetlenségét a Maláj Államszövetségtől. Korábban brit gyarmat volt, ma virágzó globális pénzügyi központ, a délkelet ázsiai gazdasági „tigrisek” egyike. A stabilitására és biztonságára büszke, szigorú törvénykezéséről is ismert. „A városállam őseink és elődeink áldozatainak köszönhetően nyerte el a jelenlegi helyzetét. Az úttörő vezetői nemzedék megvetette Szingapúr növekedésének alapjait”- írja üzenetében Goh érsek, amelyet a Fides missziós hírügynökség adott közre. „Értékeink nemzeti elkötelezettségünkben jelennek meg, vagyis abban, hogy egységes népként cselekszünk, függetlenül az etnikai, nyelvi vagy vallási hovatartozástól. Közösen építünk egy demokratikus társadalmat, ami az igazságosságra és az egyenlőségre alapszik, hogy megteremtsük a jólétet és a haladást.”

Az értékek relativizmusa

„A vezetők ezen értékekre alapozva folytatták Szingapúr építését, amelynek következtében elismerésre méltó helyet vívtunk ki magunknak a nemzetközi arénában a politikai és gazdasági téren elért hihetetlen eredményekért és sikerekért” – folytatja üzenetét a szingapúri érsek. Ma azonban új kihívásokkal kell szembenéznie az országnak. „A világ értékei rohamosan változnak. Egy olyan világból, amely a vallást állította a közélet középpontjába, most eljutottunk egy olyan világba, amely megfosztotta magát a sacrum, a szentség jelenlététől. Korábban létezett egy stabil világ, amelyben az igazság, a szeretet, a hűség, a kemény munka, a becsületesség, a hitelesség, a házasság és a család hagyományos felfogása, az élet szent mivoltának az örök értékei elfogadottak voltak, és a szabályok illetve a hagyományok szilárd pontjaiként működtek. Most ezeket az értékeket az erkölcsi relativizmussal helyettesítettük, amely zűrzavar a pragmatizmushoz, az individualizmushoz, a materializmushoz, az elkeseredettséghez és a halál kultúrájához vezet, anélkül, hogy törődnénk az emberiség és a teremtett világ jövőjével” – figyelmeztet a szingapúri érsek.

Felhívás az egységre és a közös osztozásra

Ezt követően üzenetében felteszi a kérdést, hogy a helyi katolikusok mint közösség mit tehetnek az igazság, az igazságosság, a szeretet és az együttérzés örök értékeinek a védelmében, hogy közösen egy testvériesebb és szolidárisabb társadalmat építhessenek? Az érsek ezzel kapcsolatban arra buzdítja a politikai, társadalmi és egyházi vezetőket, hogy egy olyan nemzetet építsenek, amelyben Szingapúr lakói egységben vannak és le tudják győzni a gyakran összebékíthetetlennek tűnő álláspontokat.

Szükség van az egyházi vezetés megújulására

„Az új vezetői nemzedék felkészítése a politikai és társadalmi vezetőkön túl az egyházi elöljárókra is érvényes. Az idős papokat bevándorló papok váltják fel a plébániákon, mert Szingapúrban nincs elegendő helyi pap. Amikor nincs megújulás az egyházi vezetésben, akkor elveszítjük a kapcsolatot az új nemzedékek híveivel és az egyház időssé válik a társadalom számára. Ezt nem engedhetjük meg, mert akkor a jövőbeli nemzedékek Isten nélküli világban nőnek fel” – mutat rá Goh érsek.

A hivatások előmozdítása

Ezt követően a főpásztor a papi és szerzetesi hivatások előmozdítására hív. Figyelembe kell azonban venni a nehézségeket, amelyek abból fakadnak, hogy „az evangéliumi alapelveket, mint az egyszerűség, a szegénység, az engedelmesség és a tisztaság nem értékelik az újabb nemzedékek, amelyek jóléti, individualista, énközpontú társadalomban nőnek fel. A papi és a szerzetesi élet nem vonzó a fiatalok számára, ha nem szeretik Jézust.” Fennáll a veszély, hogy „a papi és a szerzetesi élet egy karrierlehetőséggé, a szabadság legényéletévé válik, anélkül, hogy elkötelezettséget vállalna az Evangélium és a szegények önzetlen szolgálatára”.

A fiatalokat a hitre kell nevelni

„Ezért a szingapúri főegyházmegye célja, hogy egyre inkább erősítse a fiatalabb nemzedékek hitre nevelését. Ezáltal továbbra is ragaszkodnak majd az Evangéliumhoz, mert radikális módon találkoztak Jézus szeretetével” – zárja üzenetét a nemzeti ünnepre Szingapúr érseke.

09 augusztus 2019, 16:22