Keresés

Custodian of the Holy Land Father Patton, Greek Orthodox Patriarch of Jerusalem Metropolitan Theophilos and Armenian Patriarch of Jerusalem Manougian, sign agreements giving their approval for a restoration project, in Jerusalem Custodian of the Holy Land Father Patton, Greek Orthodox Patriarch of Jerusalem Metropolitan Theophilos and Armenian Patriarch of Jerusalem Manougian, sign agreements giving their approval for a restoration project, in Jerusalem 

Jeruzsálem Getszemáni kolostorában a ferencesek Nagyboldogasszony ünnepére készülődnek

Jeruzsálemben a Getszemáni ferences közösség testvérisége a Boldogságos Szűz Mária Mennybevételének ünneplésére készül: augusztus 14-én virrasztással és fáklyás körmenettel kezdenek, majd augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén először arab nyelvű szentmisét mutatnak be, majd a szentföldi kusztos tartja az úgynevezett „pápai szentmisét”. Az ünnepségsorozatot végül a Mária sírjához vezető zarándoklat zárja le az esti imádság után.

Giada Aquilino, P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

„Egy nagyon erősen üldözött földön, mely sokat szenved, mi az Úrtól és Szűz Máriától békét kérünk a Szentföldnek, főként az itt élő keresztények számára” – ezzel az imaszándékkal fordulnak a Szentföldön élő ferencesek és az ide érkező zarándokok Jeruzsálemben az isteni Gondviselés felé. A szentföldi ferences kusztódia ugyanis minden évben augusztus 14-15-én ünnepségsorozatot tart, „melyben Krisztus Húsvétjának gyümölcseire, a Feltámadásra és szent Anyjának a Mennybevételére emlékeznek” – nyilatkozta a Vatikáni Rádiónak Benito José Choque testvér, a jeruzsálemi Getszemáni konvent ferences guardiánja.

Mária és a szenvedő Krisztus   

Mária a Fia mellett áll. A jeruzsálemi egyház ránk hagyományozta Mária eltemetésének a helyét, mely Jeruzsálem temetői negyedében található. Hivatásunk arra szólít, hogy újra felfedezzük azt a kapcsolatot, mely Szűz Máriát szenvedő Fiához kapcsolja – magyarázza az argentin ferences atya, aki harminc éve él a Szentföldön és kilenc éve áll a getszemáni közösség élén. Összesen 12 ferences testvér alkotja azt a közösséget, mely az Olajfák Kertjének anyaházában, továbbá Betfagéban, Betániában és a „Dominus Flevit” házban működik.

A virrasztás 

Az ünnepségsorozat programja augusztus 14-én máriás fáklyás menettel kezdődik, melyre az összes zarándokot várják. Ők pedig napról napra mind többen érkeznek a szentföldi ünnepekre. Az apostolok grottája fölött egy kert található, mely a legközelebb van Mária sírjához. Este fél kilenckor az összes ferences és minden zarándok részt vesz a máriás körmeneten. Ezt követően a Szenvedés bazilikájához vonulunk és beviszik oda a körmenetben hozott Mária szobrot, majd felolvassák a Mária Tranzitusáról, halálba szenderedéséről szóló szöveget, melyet korai apokrif iratok őriztek meg.

A Mennybevétel dogmája          

1950. november elsején XII. Piusz pápa a Munificentissimus Deus kezdetű apostoli konstitúcióval ünnepélyesen kihirdette a Mennybevétel dogmáját, mely pontosítja, hogy a fönséges Istenanya „földi életének befejezése után testével-lelkével együtt fölvételt nyert a mennybe, föltámadt Fia dicsőségébe” és így oltalmat nyert a sírban való megromlástól. Ez a hittétel dogmatikai formába önti a keresztény nép ősi hagyományát, melyről már az ötödik századtól iratok tanúskodnak Jeruzsálemben. A Szűz Mária megdicsőülésével foglalkozó legrégibb irat a Transitus Mariae a 4. sz. végéről, amely sok legendás részlete mellett a hagyományra is utal. A jeruzsálemi kalendárium az ünnep napját is rögzíti augusztus 15-ére, így Isten Anyjának általános emlékezetét a Mennybevétel konkrét ünnepére változtatja.

Dicsőség, örvendezés, tisztelet 

A Mennybevétel ünnepnapján reggel fél nyolckor arab nyelvű szentmisét tartanak az Árulás barlangjánál, mely egészen közel van Mária sírjához. Tíz órakor kezdődik a Szenvedés bazilikájában az úgynevezett pápai szentmise, melyet Francesco Patton atya, szentföldi kusztos mutat be. Ez egy nagyon fontos mozzanat a helyi egyház, a jeruzsálemi anyaközösség életében. Az ünnep egyetlen dicséret Szűz Mária tiszteletére, ahogy a Bibliában olvassuk a Szent Városról: Te, Jeruzsálem dicsősége, Te Izrael öröme, Te népednek tisztessége vagy!

Zarándoklat Mária sírjához

Augusztus 15-én az esti ima, a vesperás után a ferences közösség zarándoklatot vezet Mária sírjához. Ez az egyetlen alkalom, amikor a latin rítusú keresztények a Szűzanya sírjához vonulhatunk processzióban és ott a Madonna sírját tisztelhetjük. Ilyenkor jelen van a görög és az örmény patriárkátus képviselete, amit a Status quo törvénye szabályoz. A Mária sírját őrző, kereszt formájú bazilika gondját az ortodox keresztények, görögök és örmények viselik. Az egész év során ez az egyetlen alkalom, amikor latin rítusú szertartást végezhetnek a római katolikusok, éppen Nagyboldogasszony napján. Először a ferences kusztos lép a sírba, majd egymást követően az összes zarándok és tisztelettel megcsókolják a Szűzanya sírját.

Az ortodox hagyomány

A jeruzsálemi Getszemáni konvent ferences guardiánja elmagyarázza: „Éppen a zarándoklatok tanúsítják, hogy az Úr él, jelen van és együtt halad az emberiséggel a történelem során, akik a béke adományát kérik tőle. Az Isten Anyja iránti tisztelet egyképpen kedves minden kereszténynek, a latinoknak és a különféle ortodox egyházaknak. Mintegy két héttel a latinok augusztus 15-i ünnepe után, augusztus 29-én tartják a nagy ortodox ünnepet. Ekkor az összes szentföldi ortodox keresztény megünnepli Mária mennybevételét. Megható látvány, ahogy a mintegy száz, széles lépcsőfokon, kezükben égő gyertyát tartva, a zarándokok leereszkednek az elszenderedés sírjához. Hiszem, hogy minden egyes gyertyaszál egy-egy fohász, könyörgés Isten Anyja szeretetéhez” – zárja a Vatikáni Rádiónak adott riportját Benito José Choque testvér, a jeruzsálemi Getszemáni konvent ferences guardiánja.                    

08 augusztus 2019, 17:31