Keresés

2019.09.11 Mons. György Udvardy Arcivescovo di Veszprém nella Basilica di Pécs a celebrare il Veni Sancte per la scuola cattolica 2019.09.11 Mons. György Udvardy Arcivescovo di Veszprém nella Basilica di Pécs a celebrare il Veni Sancte per la scuola cattolica 

A keresztség méltóságának megélése – interjú Udvardy György új veszprémi érsekkel

Augusztus 31-én, szombaton ünneplik Veszprémben, a Szent Mihály-főszékesegyházban Udvardy György érsek beiktatását. A beiktatást megelőző nap, pénteken délután beszélgettünk az érsekkel a Pécsi Püspöki Palotában, amely 8 éven át volt székhelye. Nem vesz még búcsút a pécsi egyházmegyétől, ugyanis az új főpászor kinevezéséig apostoli kormányzóként szolgál.

Gedő Ágnes – Pécs

Délután 3 órakor Udvardy érsek koncelebrált, ünnepi szentmisével nyitotta meg az új tanítási évet a pécsi egyházmegye fenntartásában működő Szent Mór Iskolaközpont 12 osztálya előtt. A pécsi székesegyházban az 52. nemzetközi eucharisztikus kongresszus missziós keresztje előtt hajoltak meg a hívek, akik megtöltötték az ünnepi alkalomra a templomot. Részt vettek a szertartáson a város önkormányzat vezetői, képviselői is.

Udvardy György érseket az elmúlt nyolc év tapasztalatairól, új állomáshelyén a várakozásokról kérdeztük.

Személyes és egyházi élmény

Nagy örömmel és élménnyel tölti el a főpásztort a sok ima, köszöntés, gratuláció, amelyet kinevezése kapcsán kapott. Mint mondta, valójában egy ilyen megbízatás mindig visszavezet bennünket a gyökerekhez, vagyis, hogy mi az egyház? És ezért tud egyházi ünnep lenni egyszerre ez a személyes ünnep, amibe kölcsösen be tudunk kapcsolódni. Udvardy György így tekint pécsi szolgálatára is, amelyet az új megyéspüspök beiktatásáig apostoli kormányzóként folytat.

Ekként kezdi meg szolgálatát a veszprémi főegyázmegyében, ahol nem hivatalokkal és intézményekkel, hanem elsősorban paptestvérekkel, szerzetesekkel, tisztviselőkkel, családokkal találkozik majd, akik az egyházban élnek és ott értelmezik saját hivatásukat. Bizakodva tekint leendő szolgálatára, mert nem szerveződésről van szó, vagy hatékony működtetésről, hanem a Szentlélektől kapott karizmák rendjéről, melyeket harmonikusan kell tovább erősíteni.

Mérleg az elmúlt 8 év püspöki szolgálatáról

Udvardy Gyögy a gondviselés idejének tekinti az elmúlt nyolc esztendőt abból a szempontból is, hogy a találkozásra nyitott lélekkel várták, fogadták őt Pécsett a hívek, paptestvérek. Ez a nyitottság mindvégig megmaradt, ebben a légkörben könnyű volt jó néhány dolgot elindítani, kezdeményezni, új utakra lépni, amiben társakra lelt a paptestvérekben, katekétákban, a katolikus oktatási intézmények és az egyházmegyei hivatal munkatársaiban. Nagy hálával tekint az egyes pécsi önkormányzatokra, polgármesterekre, világi hatóságokra, felügyeleti szervekre, amelyekkel munkája során találkozott. Szép tapasztalat számára a közjóért tenni együtt, társadalmi szinten, az evangéliumot megvalósítva, melynek a közélet, a társadalmi, kulturális élet és a politika is része. Az ebben való  együttműködésért is háláját fejezte ki a leköszönő püspök.

A gondviselésnek mond köszönetet a plébániai felújításokért is Udvardy György. Kiemelten a máriagyűdi kegyhely felújítását, és a szeptember 14-én átadásra kerülő bátai Szent Vér kegyhelyt említette a főpásztor. Ez utóbbinak nagy jelentősége van a 2020-as eucharisztikus kongresszusra is. Az előzetes előrejelzések szerint nagyon sokan zarándokolnak el Bátára, és remélhetőleg a budapesti kongresszuson is számos hívő vesz majd részt.

Hívjuk a Szentlelket a tanév elején

A Szentlelket hívjuk, de nem a félelem motivál minket, hogy erőnket meghaladó feladatokat kell megoldanunk, hanem rábízzuk magunkat. Ez az ajándék, a Szentlélek maga, új látásmódra indít minket, új értekeket mutat fel, új növekedésre, döntésekre hív, ami nem más, mint az emberi élet útja. Ezen az úton vannak segítőtársaink, hiszen különféle adományokat kapunk a nevelésben, amelyben ugyanazért a célért dolgozunk, az ember növekedéséért. Az egyházmegye ebben ajánlja föl tudását, tapasztalatát a szülőknek, nevelőknek – fejtette ki Udvardy György.

A keresztény identitás kialakítását kell segíteni, a szabad, felelősen gondolkodó egyéniség formálását. Mitől alakulunk krisztusi emberré? A hagyományos nevelési elvek eltűnni látszanak, vagy átalakulóban vannak. Ezért kell látnunk, hogy milyen eszközökkel, módszerekkel programokkal tudunk segíteni ebben. Ez nem fenyegetés, beszűkült látásmód, hanem az evagéliumi látásmód, hogy mit tudunk tenni gyeremekeink tarisznyájába, eszébe, szívébe tenni? Hogyan tudnak majd ennek segítségével eligazodni a világban, az egyház nagy kincsével, a szentségek erejével megtámogatva?

A veszprémi érseki szolgálat várakozásai

A Szentatya döntése nyomán kerül Veszprémbe Udvardy György, ami az egyházban megkérdőjelezhetetlenül Isten akaratát közvetíti. Főpásztorként küldi az egyház Veszprémbe, tehát terve, mondanivalója, célja van ezzel a kinevezéssel személye, és az ott élők számára is. Nagy hiba lenne azt gondolni, hogy a Pécsett megszerzett tapasztalatokat automatikusan át lehet ültetni Veszprémbe. Minden egyházmegye sajátos karakterrel bír, teológiai, és bizonyos értelemben szentségi szempontból is. Ezt igyekszik majd szolgálni az új főpásztor a papokkal szerzetesekkel, családokkal együtt. Ehhez nagy készség szükséges az új érsek részéről, hogy meghatározza, megítélje az új helyzetet; új célokat, víziókat jelöljön ki, és a karizmák alapján irányítsa a folyamatokat. Könnyű volna azt mondani, hogy az új vezető majd utasításokat ad és döntéseket hoz, de az egyházban mindannyian krisztusi engedelmességgel tartozunk egymásnak,  legfőképpen pedig az egyháznak és a velünk találkozó embereknek, akiknek az életét akarjuk szolgálni – magyarázta a főpásztor.

Célok a veszprémi főegyházmegyében

A keresztség méltóságának megélése, új módon való kapcsolattartás egymással a közösségi életben - ez a meghatározó feladat Veszprémben. A lendület, új szemlélet a pécsi egyházmegyébe való érkezésekor is megvalósult. Fontos  tudatosítani – méghozzá teológiai bázisokon, hogy miért teszünk valamit. Az egyház célja, szándéka kell, hogy vezesse a megújulást is, nem feltétlenül úgy, mint a világban. Szent Ágoston is figyelmeztetett minket, hogy a világ szívesen lebontja a régi épületet, de a Szentlélek inkább fölhasználja a meglévő köveket a megújuláshoz. Nem program, nem ideológia, és még kevésbé  cezúra ez, hanem benne élünk, ezért meg kell becsülni az elődök munkáját és bizalommal tekinteni a jövőbe, mert Isten ott van benne.

Gondolatok a pécsieknek és a veszprémieknek

Pécsett évek óta a fő cselekvési motiváció Jeremiás könyvének mottója, „Reményt és jövőt adok nektek”– ezt ne veszítsük el. Hosszú távú reményünk az üdvösség, ezért van jövőnk. Továbbra is aktuálisan tudjuk szemlélni ezt a nagy isteni ígéretet. A veszprémi főegyházmegye számára pedig a keresztségünk méltósága okán tekintsünk egymásra – zárta gondolatait a Vatikáni Rádiónak adott interjúban Udvardy György érsek.

Interjú Udvardy György új veszprémi érsekkel

Photogallery

A szentmise képei
31 augusztus 2019, 18:24