Keresés

2019.06.02Incontro dei giovani a Lednica foto&Wspólnota LEDNICA 2000 2019.06.02Incontro dei giovani a Lednica foto&Wspólnota LEDNICA 2000 

60 ezer fiatal a lednicai ifjúsági találkozón: Megtisztult szívvel szeretlek, Uram!

60 000 fiatal érkezett Lengyelország különböző részeiből, számos európai országból és Panamából is, hogy részt vegyenek a Lednica mezején tartott ifjúsági találkozón. Az imával, tánccal és énekkel átszőtt ifjúsági nagytalálkozót idén 23. alkalommal rendezték meg. A mostani összejövetelt a kiengesztelődés szentségének szentelték a péteri vallomás jegyében: „Uram, tudod, hogy szeretlek” (Jn 21,15).

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán  

„Krisztus szeretete ott van minden kezdetnél. Szeretete az alapja és tápláléka minden más szeretetnek” - mondta Stanislaw Gadecki érsek, a lengyel püspöki konferencia elnöke a fiatalokhoz intézett beszédében. Az idei találkozón a résztvevők megemlékeztek Szent II. János Pál első lengyelországi zarándoklatának 40. évfordulójáról. Az 1978 októberében megválasztott pápa, eleget téve az elődjétől megörökölt januári mexikói útjának, 1979 februárjában azonnal meglátogatta hazáját és ezzel a kilencnapos apostoli úttal, melynek során 36 beszédet tartott, megerősítette hitében a lengyel katolikusokat és alapjaiban ingatta meg az ateista kommunizmus létét. Lednica mezején a fiatalok meghatódottan idézték fel a nagy példakép, a Szent Lengyel pápa szavait, amit Gnieznóban, a lengyel kereszténység bölcsőjében egykor mondott: „Szívből köszöntöm Lengyelországot azon a helyen, ahol az Ország ezer éve megkeresztelkedett”.

A lengyel prímás: Jézus szeretete erősebb a bűnnél

Wojciech Polak gnieznói érsek, Lengyelország prímása a nagygyűlésen a fiatalokhoz szólva emlékeztetett: „II. János Pál pápa eljött hozzánk, hogy megossza velünk a Szentlélek erejének üzenetét. Zarándoklatának fő témájára utalva hozzátette még: „Örülj, Lengyelország anyja!”. Ebben a lélekben én is veletek együtt örülök, akik Lengyelország kezdeti keresztségének színhelyére eljöttetek, hogy erőt nyerjetek Jézus szeretetéből, és higgyetek abban a szeretetben, mely erősebb, mint a bűn” - mondta a lengyel prímás.

A Lednicai Miasszonyuk kegyképének megkoronázása

Az ünnepi találkozó az Eucharisztia ünneplésével zárult. A záróáldás előtt Lengyelország prímása Lednica-koronát helyezett el a Lednicai Miasszonyuk kegyképére, és kérte, hogy továbbra is védelmezze az egyház minden papját és a híveket. A Lednica-mezei nagytalálkozó fiataljai együtt imádkoztak a velük együtt virrasztó papokért, valamint a miniszterekért, akik részt vettek a találkozón.

Pápai üzenet: Panama lelkesedésével ünnepeljetek

A szentmisét az úgynevezett „II. János Pál imaóra” követte, melynek során a fiatalok litániát imádkoztak és meghallgatták Ferenc pápa üzenetét, melyet az idei találkozóra küldött. Ebben a pápa arra ösztönzi a fiatalokat, hogy „figyelmesen hallgassák meg Jézus hangját. A panamai ifjúsági világtalálkozón szerzett tapasztalataik erejében ugyanolyan lelkesedés töltse el őket hitben, imában, örömben és a kölcsönös osztozás tapasztalatában”.     

Közös nyilatkozat: Ismét Jézust választjuk életük közepébe

Lednica mezeje késő este is a fiatalok énekétől, imádságától és táncától volt hangos, majd az Oltáriszentség előtti csendes imádság zárta a nagytalálkozót. A fiatalok közös nyilatkozatban kötelezték el magukat, hogy ismét Jézust választják életük közepébe. Végezetül mindenki áthaladt a „Harmadik Évezred kapuján”, mely szintén a Nagy Jubileum pápájára emlékeztet. Magukkal vihettek egy, a Szentlelket  ábrázoló pecsétet és egy képes lelkiismeretvizsgálatot, melyet Caravaggio „Szent Máté meghívása” festménye alapján készítettek.

Lednica és az ifjúsági találkozók

A Lednica egy 7 kilométer hosszú tó Nyugat-Lengyelországban, Gniezno és Poznań között. Öt szigete közül a legnagyobb, az Ostrów Lednicki az államalapító I. Mieszko fejedelem 966-os megkeresztelkedésének feltételezett helye. Ez az egyik legjelentősebb történelmi emlékhely Lengyelországban, mint Pusztaszer a honfoglalás és mint Esztergom az országalapítás szempontjából magyar földön. 

Alapítás 1997-ben

A tó melletti mezőn első alkalommal 1997-ben hirdette meg Jan Góra domonkos atya azt a nagyszabású ifjúsági találkozót, amely mára szorosan összefonódott Lednica nevével. Az első találkozó apropóját II. János Pál pápa 1997-es lengyelországi látogatása és a közelgő 2000. év adta. 1997 fontos események és jubileumok éve volt Lengyelországban. A wrocławi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus mellett a Szentatya részt vett a krakkói Jagelló Egyetem teológiai tanszékének hatszáz éves jubileumi megemlékezésein, és ezen a zarándokútján avatta szentté Nagy Lajos királyunk lányát, Hedvig királynőt is, a tanszék alapítóját. Gnieznóban Szent Adalbert vértanúságának ezeréves jubileumát ünnepelték abban az évben. A keresztény múlt, jelen és jövő összetartozására utalt a pápalátogatás mottója is: „Krisztus tegnap, ma és mindörökké.” Ebben a kivételes légkörben született meg az ifjúsági találkozó gondolata a poznańi domonkos szerzetes, Jan Góra atya szívében.

Európa legnagyobb katolikus ifjúsági találkozója évről-évre

A Lednica-mezőn felállított óriás Hal-kapu a keresztség szentségének megújítására hívja a résztvevőket. Bár zsúfolt programja miatt II. János Pál pápa az ifjúsági találkozón nem vett részt, az 1997-es ifjúsági rendezvényen mintegy húszezer fiatal gyűlt össze. Ez a létszám később évről évre növekedett. A 2000-es évek elején a résztvevők száma meghaladta a százezret, az utóbbi években hatvan-nyolcvanezer körül állapodott meg. A szervezésben évente mintegy négy­ezren vesznek részt: cserkészek, egészségügyi szolgálatot ellátók, énekesek, táncosok, ministránsok. A találkozók időpontja kezdetben pünkösd vigíliája volt, 2005-től június első szombatja. A szervezők és a résztvevők egyik legfontosabb feladatuknak tartják „a fiatalok pápája”, Szent II. János Pál tanításának, szellemi hagyatékának megőrzését és továbbadását. A jövő évi Lednicai Ifjúsági Találkozó június 6-án kerül megrendezésre.

04 június 2019, 14:31