Keresés

ISRZarándokok Jeruzsálemben ISRZarándokok Jeruzsálemben 

A jeruzsálemi pátriárkák és egyházi vezetők húsvéti üzenete: Meg kell tartani Jeruzsálem sokvallású és multikulturális státusát

A szentföldi egyházi elöljárók közzétették Húsvétra írt üzenetüket, amelyben Máté evangéliumának egy idézetéből indulnak ki: „Nincs itt. Föltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott.” (Mt 28,6)

Somogyi Viktória – Vatikán

Jeruzsálem szívéből és a világ központjából ismét hirdetjük: Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Halleluja! – kezdik a szentföldi pátriárkák és egyházi vezetők levelüket. Ezt a húsvéti üdvözletet évszázadokon át egymásnak adták elődeink. „Nincs itt. Föltámadt.” Ezt hirdette az angyal az asszonyoknak a sírnál és ezzel egyben hangsúlyozta, hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem az élet Istenéé.

Arra kaptunk meghívást, hogy a feltámadt Jézus életében járjunk

Jézus azt mondta: „Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen.” (Jn 10,10) Mi hívők arra kaptunk meghívást, hogy a feltámadt Jézus életében járjunk, amely bőségben és nem nyomorúságban levő életet jelent – emlékeztetnek a szentföldi főpásztorok. Életével, halálával és feltámadásával Jézus új teremtést hozott létre és helyre állította a dolgokat, beleértve Isten képét is az emberekben. A feltámadás ünnepe arra emlékeztet minket, hogy az ember méltóságát tiszteletben kell tartani.

Meg kell tartani Jeruzsálem sokvallású és multikulturális státusát

Az emberek Isten képére teremtettek, tehát egyenlőek Isten előtt. Húsvétkor az emberi családot ünnepeljük az élet fénye és az isteni bőség tükrében. Jeruzsálem a feltámadás városa, a remény és az élet világítótornya. Az üres sír folyamatosan emlékeztet minket azokra az eseményekre, amelyek a szent városban és annak közelében történtek. Jézus eljött, hogy bőséges életet kínáljon fel számunkra, amelyben a bűn és a halál legyőzetett. Az élet városa a béke és a kiengesztelődés városa is. Ezért meg kell tartani Jeruzsálem sokvallású és multikulturális státusát, hogy az ábrahámhitű vallások csak a béke és a nyugalom városát találják meg benne. Továbbra is imádkozunk egy igazságos és tartós békéért Jeruzsálemben és az egész világ számára – írják húsvéti üzenetükben a szentföldi pátriárkák és egyházi vezetők.

Tiszteletben kell tartani minden ember méltóságát

Kitartóan imádkozunk minden régióért, ahol az erőszak és a gyötrelem uralkodik, amely ártatlan emberek és istentiszteleti helyek ellen irányul. Imáinkban megemlékezünk minden nőről és gyermekről, akik erőszak és igazságtalanság áldozatai a világban. Mindenkit arra hívunk, hogy tartsák tiszteletben minden ember méltóságát és haladjunk együtt az élet sértetlensége és teljessége felé – fogalmaznak a szentföldi főpásztorok.

Merítsünk erőt a húsvéti szertartásokból

Arra kérik továbbá a világ keresztényeit, a szentföldi és a közel-keleti hűséges népet, hogy merítsen erőt a húsvéti szertartásokból. Ezáltal mindannyian legyünk a feltámadás tanúságtevőivé a feltámadt Urunk értékeinek előmozdításán keresztül, aki az Út, az Igazság és az Élet. Vállaljunk aktív részvételt az egyház életében és a társadalomban. Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Halleluja, halleluja, halleluja! – zárul a jeruzsálemi pátriárkák és egyházi elöljárók húsvéti üzenete.

Az üzenet aláírói

Az aláírók között vannak a görög, az örmény, a szír, az etióp, a kopt ortodox pátriárkák, a szentföldi kusztos, a latin pátriárkátus apostoli adminisztrátora, a maronita érsek, a szír és az örmény katolikus püspökök, a görög-melkita érsek, az episzkopális és a lutheránus püspökök.

19 április 2019, 16:34