Keresés

Vatican News
2019.02.13 Intervista a don László VENCSER, responsabile per i migranti in Austria 2019.02.13 Intervista a don László VENCSER, responsabile per i migranti in Austria 

Jakab Antal hitvalló, küzdő, Egyházáért mindent vállaló püspök – Interjú Vencser László atyával

Február 13-án a szerdai általános kihallgatást követően Vencser László atya, az Ausztriában élő idegen nyelvű katolikusok pasztorációs intézetének vezetője egy erdélyi forgatócsoport keretében látogatást tett a Vatikáni Rádióban, melynek során stúdiónk mikrofonja előtt beszámolt lelkipásztori tevékenységéről és a Jakab Antal püspöknek emléket állító film készítéséről.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Az erdélyi Ditróból származó és a római Német-Magyar Kollégium egykori diákja mintegy harminc éve az Ausztriában élő idegen nyelvű katolikusok pasztorációs intézetének vezetője. Feladata, hogy lelkipásztori szempontból gondoskodjék az idegen nyelvű katolikusokról. Jelenlétüknek a soknemzetiségű Monarchia történetéből adódóan nagy hagyománya van Ausztriában. Napjainkban is mintegy 120 ezer magyar él ott, ennek mintegy 70 százaléka római katolikus. A különféle nyelvi csoportok közül számban és vallási elkötelezettség szempontjából is a legerősebbek a horvátok. Ők is 120 ezren vannak, de 30-40 százalékuk rendszeres templomba-járó.

Ausztriában nagyjából 30 nyelvcsoport létezik, őket mintegy 110 pap látja el, akik fő vagy mellékállásban dolgoznak, világi munkatársaikkal együtt. Az egyes papokat az otthoni saját egyházaik küldik, de a hivatalos megbízatást az osztrák helyi püspökök adják. Az Ausztriában élő magyar katolikusok lelkipásztori ellátása Cserháti Ferenc, a külföldön élő magyarok főpásztorának gondja, anyagilag azonban a papok a helyi egyháztól függnek. Vencser László atya félállásban az ausztriai idegen nyelvű katolikusok pasztorációs intézetét vezeti, másik félállásával pedig a linzi egyházmegye hasonló helyi intézménye munkáját koordinálja.

Vencser László atya jelenleg Rómában egy filmet forgat Jakab Antal püspök atyáról, akinek emlékét évek óta ápolja a Jakab Antal Keresztény Kör, kiadványok és könyvek megjelentetésével valamint konferenciák szervezésével. Most egy dokumentum filmet készítenek a hitvalló, küzdő, az Egyházáért mindent vállaló püspökről. Felkeresik római diákévei állomáshelyeit, az Anima német kollégiumot és a Pápai Magyar Intézetet, melynek ő volt éppen az ötvenedik növendéke. A film azt a célt is szolgálja, hogy az ismeretterjesztésen túl, hozzájáruljon a szentéletű főpásztor boldoggá avatási eljárásának lehetséges megindításához.

Interjú Vnecser Lázsló atyával

                     

13 február 2019, 20:47