Keresés

Szabó Ferenc atya a Hit pajzsa kitüntetéssel Szabó Ferenc atya a Hit pajzsa kitüntetéssel 

Köszöntjük a Hit pajzsa díjjal kitüntetett Szabó Ferenc atyát, egykori munkatársunkat

A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából a „Parma fidei – Hit pajzsa” díjat idén Szabó Ferenc jezsuita atya kapta, aki élete derekán 1967 és 1992 között a Vatikáni Rádió magyar adásának felelős szerkesztője volt. Az idén tizennyolcadik alkalommal megrendezett díjátadót február 23-án tartották Budapesten, a jezsuita rend Párbeszéd Háza dísztermében, melyet jelenlétével megtisztelt Erdő Péter bíboros is.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A Parma fidei díjat 2002-ben Horváth Béla egykori kisgazda politikus és a már elhunyt Gyurkovics Tibor író alapította. Az elismerést minden évben egy-egy olyan egyházi személy – pap vagy szerzetes – kaphatja, aki a kommunista diktatúra alatt is hűséges maradt hitéhez, magyarságához. A február 23-án, szombaton tartott díjátadón Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök; Mádl Dalma, egykori köztársasági elnökünk özvegye; Bolberitz Pál teológiaprofesszor, az első Parma fidei – Hit pajzsa díjas; Sajgó Szabolcs SJ, a Párbeszéd Háza igazgatója; Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára és Horváth Béla, a díj egyik alapítója is részt vett.

A kitüntettet méltatását Bolberitz Pál teológiai professzor laudációjában ismertette Szabó Ferenc életét, méltatva a díjazottat. Szólt arról, hogy P. Szabó Ferenc szülei földművesek voltak, de észrevették fiuk tehetségét, aki hamar kitűnt társai közül az irodalom és a francia nyelv iránti érdeklődésével. Jezsuita szerzetesi hivatása már középiskolás korában kialakult, de épp akkor lépett a rendbe, amikor azt feloszlatta a kommunista államhatalom. Az 1956-os forradalom leverése után a jezsuita elöljárók külföldre küldték a titokban a jezsuitákhoz tartozó fiatalokat. Szabó Ferenc így került 1956 novemberében először Ausztriába, majd onnan Belgiumba, ahol a Leuven melletti jezsuita főiskolán folytatta teológiai tanulmányait. 1962-ben Brüsszelben szentelték pappá. Doktori fokozatot 1966-ban Párizsban szerzett.

Rómába került, ahol a Vatikáni Rádió magyar adásának vezetőjeként széles körű apostoli munkát végzett. Az egyházüldözés korában az éter hullámain keresztül tartotta a lelket a magyar hívekben. A rádiós munka mellett tanulmányokat, könyveket írt, és teológiai műveket fordított magyar nyelvre. 1992-ben visszatért Magyarországra. Főszerkesztője lett a Távlatok című, negyedévente megjelenő teológiai folyóiratnak, emellett tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán.

A most 88 éves P. Szabó Ferenc töretlenül aktív, ennek jele, hogy évente visszatér nyaranta pár hetes vatikáni rádiós szolgálatra. Hallgatóink nevében is hálás szeretettel köszöntjük, jó egészséget, további termékeny alkotó munkát kívánunk számára és nyáron várjuk Rómába.

27 február 2019, 16:00