Keresés

Udvardy György pécsi megyéspüspök szentmisét mutat be Vízkereszt ünnepén Udvardy György pécsi megyéspüspök szentmisét mutat be Vízkereszt ünnepén  

Isten Fiában közel lép hozzánk: évindító interjú Udvardy György pécsi megyéspüspökkel

Vízkereszt, a kánai menyegző, Jézus megkeresztelkedése, a napkeleti bölcsek története nyomán fellibben a misztérium, Isten föltárja önmagát előttünk. Udvardy György pécsi megyéspüspök az évindító beszélgetésben hálát ad az elmúlt év kegyelmeiért, majd fölsorolja a 2019-es év reményeit, főbb eseményeit. Ezek között kiemelkedő helyet foglal el a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való előkészület és az üldözött keresztények megsegítése.

Gedő Ágnes – Pécs/Vatikán

Hálaadás a munkatársakért, Isten hatalmas tetteiért

A pécsi püspökségen beszélgettünk a főpásztorral Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódóan. Az év vége és az év eleje hálaadó és tervező lelkületbe helyez minket. Állandóan keressük Isten hatalmas tetteit. A visszatekintésnél sem pusztán a nagyon könnyen értékelhető vagy látványos eseményekre gondolunk, hanem valójában azokért a csendes, személyekben, családokban, lelkipásztorokban, katekéták szívében meghozott döntésekért adunk hálát, amelyek éltették az egyházmegyét, a szolgálatot, a ránk bízottakat. Emellett örömre ad okot, hogy az egyházmegyei pasztorális terv elmúlt évre vonatkozó részét szépen megvalósítottuk, ami a liturgikus és közösségi képzést illeti – mondta a püspök. Több plébániai közösségben lelki megújító munka kezdődött. A katolikus oktatási intézmények megújultak épületeikben (a Szent Mór Iskolaközpont huszonéve várt tornaterme elkészült, vagy Komlón a Katolikus Nevelési Központ teljesen megújult), de egyben az ott dolgozó tanárok katolikus identitását is sikerült erősíteni. A katolikus oktatási intézményben a szülő, a gyermek, a pedagógus és minden munkatárs egy közösséget alkot. A munka tovább folytatódik az idei esztendőben és a következő három évben – mondta el a megyéspüspök.

Udvardy György háláját fejezte ki a munkatársaknak, a több, mint 130 katekétának és önkénteseknek, akik az igeliturgiát szolgálják, vagy a közösségépítésért kaptak küldetést az egyházmegyétől, és természetesen a lelkipásztoroknak.

Eucharisztikus Kongresszus, katolikus nevelési intézmények bővítése

A reménység megvallása, az isteni hűség mottójában telt az elmúlt esztendő, míg idén a „remény pedig nem csal meg” mottó keretében keressük találkozást Isten szeretetével. A pasztorális terv idei feladatai közül a karitatív tevékenységet, illetve a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülést említette a főpásztor. Az elsőáldozásra egy megújított szentségfelkészítési programmal készítik fel a gyerekeket. Ennek része egy missziós mentalitás, a plébániai közösség becsatolása a programba, illetve a szülőkkel való foglalkozás. Nagy bizakodással tekint a pécsi egyházmegye a nagy országos, közös elsőáldozási ünnepre. Tovább bővítik a katolikus nevelési-oktatási hálózatot, szem előtt tartva a célkitűzést, hogy minden szülőnek legyen lehetősége elérhető közelségben gyermekét katolikus oktatási intézménybe elvinni.

Nemzetközi események, üldözött keresztények segítése

A katekézis megújítására vonatkozó találkozók Rómában vagy Európában fontos események lesznek. Emellett az idők jeleit figyeljük, hogy mire hív minket az egyházunk. Itt említette meg a főpásztor az üldözött keresztények megsegítését, akár a Közel-Keleten, vagy a világ bármely más pontján. Megújított formában az elmúlt év őszétől ismét gyűjtött a magyar helyi egyház, így a hívek közvetlenül segíthették az élet lehetőségét, minőségének javítását szenvedő testvéreik számára. Az összegen túl ez a segítség visszahat ránk is, mert Krisztus misztikus testében sorsközösséget vállalunk egymással. Ha tehát elvonunk magunktól valamit és azt fölajánljuk szenvedő testvéreink számára, az új élményt jelent az együvé tartozásban. Ez örömmel tölt el és egyben segíti az új missziós gondolkodás kialakítását a hívekben.

Vízkeresztkor Isten közel lép hozzánk Fiában

Az ember büszke arra, hogy keresi Istent. Ennek sok útja lehetséges, akár a filozófiai gondolkodás, akár az életvitel, vagy a vallási hagyományok, szokások mentén. Ebben sokszor ott rejlik az ember gőgje: én keresem Istent és majd megragadom, esetleg áldozok neki, teljesítem, amit kíván, hogy jóban legyünk egymással. Látjuk, hogy Isten nem így közelít hozzánk. Sőt, valójában Ő keres bennünket. Vízkeresztkor ezt az isteni kinyilvánulást látjuk. A misztériumot látjuk fellebbenni, ahol Isten Fiában közel lép hozzánk, és ennek nagyon szép liturgikus képei a kánai menyegző, Jézus megkeresztelkedése, vagy a napkeleti bölcsek története. Isten ebben az önmagát feltáró tevékenységében tapintatos, de megkívánja a hit gesztusát. Ugyanis hiába megy a király a betlehemi jászolhoz, mert ha ő királyt keres és gyermeket talál, nem térdel le, akkor hiába fáradt. Ha elmegy valaki a kánai menyegzőre, ahol csak annyit érzékel, hogy jó volt az ellátás, finom volt a bor, akkor ő nem Krisztust fedezi föl. Ha akár minden nap beáll a bűnbánatot kérők sorába, de valójában nem akar megtérni, akkor nem Krisztust ismeri meg. Erre segít minket Vízkereszt ünnepe: engedjük, hogy a misztérium föltárja önmagát. Isten akarata, Isten misztériuma az, hogy minden ember üdvözüljön. Ezt látjuk Vízkeresztkor megvalósulni – zárta évindító interjúját Udvardy György pécsi megyéspüspök.

Interjú Udvardy György pécsi megyéspüspökkel
12 január 2019, 13:09