Traži

bible-1850905_960_720.jpg

Nadbiskup Roche o odgovornosti biskupskih konferencija u prevođenju liturgijskih tekstova

Objavljen je dekret Kongregacije za bogoštovlje i stegu sakramenata, Postquam Summus Pontifex. Dokument predstavlja norme izvedene iz izmjena sadržanih u motupropriju Magnum Principium, koji je ustanovio papa Franjo 3. rujna 2017. godine. Kako je istaknuo prefekt Kongregacije, nadbiskup Arthur Roche, za Vatikan news, u dokumentu se pojašnjavaju i definiranju norme u pogledu izdavanja, priznanja i potvrde liturgijskih tekstova, što je zajednička zadaća biskupskih konferencija i Apostolske Stolice

Osvrnuvši se na ono što je uvrđeno u motupropriju Magnum Principium iz 2017., nadbiskup Roche je podsjetio kako je motuproprij promijenio formulaciju nekih normi Zakonika kanonskog prava koje se odnose na izdavanje liturgijskih knjiga na narodnim jezicima. Sam motuproprij podsjeća i postavlja temeljna načela za prijevod liturgijskih tekstova koji, kao molitvu Crkve, uređuju nadležna crkvena vlast, kazao je.

Cilj je motuproprija olakšati suradnju Svete Stolice i biskupskih konferencije te ju učiniti plodnijom. Velika zadaća prijevoda, posebice prevođenja onoga što nalazimo u liturgijskim knjigama rimskog obreda na narodne jezike, pada na biskupe. Ta je zadaća velika odgovornost jer se zahvaljujući tim prijevodima Objavljena Riječ može naviještati i molitva Crkve može biti izražena jezikom koji Božji narod može razumjeti, rekao je prefekt Kongregacije za bogoštovlje i stegu sakramenata.

Novoobjavljeni dekret sastoji se od uvoda i dva dijela. U prvome se dijelu predstavljaju norme i procedure za izdavanje liturgijskih knjiga, kako prijevoda, tako i uvođenje prilagodbi koje su predviđene u broju 40 Sacrosanctum Concilium.

Na pitanje kako se razvija odnos između Kongregacije za bogoštovlje i stegu sakramenata i pojedinih biskupskih konferencija na temu prijevoda liturgijskih tekstova, nadbiskup Roche je kazao kako u svijetlu pojašnjenja koje je napisao papa Franjo u listopadu 2017., Sveti Otac želi istaknuti odgovornost i nadležnost biskupskih konferencija, kako u procjeni i odobravanju liturgijskih adaptacija i za područje za koje su odgovorne, tako i u pripremi i odobrenju prijevoda liturgijskih tekstova. Dikasterij je pak odgovoran za pregled adaptacija koje su odobrile biskupske konferencije i potvrđivanje prijevoda. To će se uvijek odvijati u ozračju suradnje i dijaloga koji pogoduje liturgijskom životu Rimokatoličke Crkve, kako je sam papa Franjo istaknuo u Magnum Principium, kazao je nadbiskup Roche.

Nadbiskup Roche je isto tako ocijenio i primjenu motuproprija četiri godine nakon njegove objave. Biskupi kao moderatori, promicatelji i čuvari liturgijskog života u svojoj crkvi imaju veliku osjetljivost zahvaljujući njihovoj teološkoj i kulturnoj formaciji, koja im omogućuje prevođenje tekstova Objave i liturgije na jezik koji odgovara povjerenog im Božjeg naroda, poručio je nadbiskup. Uzimajući u obzir ono što motuproprij naglašava i u svijetlu ovoga dekreta, naš Dikasterij želi biti, kako to želi Sveti Otac, oruđe u službi sveopće Crkve. Sve se to može sažeti u tome da je u središtu ove promjene želja da se Božji narod približi liturgiji, a liturgija njemu, zaključio je prefekt Kongregacije, nadbiskup Arthur Roche.

(Vatican news - ps) 

22 listopada 2021, 12:57