Traži

Međunarodni euharistijski kongres u Budimpešti Međunarodni euharistijski kongres u Budimpešti 

Monfortanac Corrado Maggioni novi predsjednik Papinskog vijeća za euharistijske kongrese

Sveti Otac imenovao je vlč. Corrada Maggionija, pripadnik montfortanaca, aktualnog podtajnika Kongregacije za bogoštovlje i stegu sakramenta, za predsjednika Papinskog vijeća za euharistijske kongrese.

Vlč. Maggioni nasljeđuje nadbiskupa Piera Marinija koji je službu obnašao od 2007.

Vlč. Corrado Maggioni rođen je 1956. u Bergamu, a 1976. pridružio se Družbi Marijinoj (Montfortanci).

Doktorirao je liturgiku na Papinskom liturgijskom institutu Sant'Anselmo u Rimu.

Imenovan je službenikom u Kongregaciji za bogoštovlje i stegu sakramenata 1990., a povodom Velikog jubileja 2000. odgovoran je za Liturgijski ured Središnjeg odbora.

2007. imenovan je voditeljem Ureda, a 2013. savjetnikom Ureda za papinska liturgijska slavlja. Papa ga je 2014. imenovao podtajnikom Kongregacije za bogoštovlje i stegu sakramenata. Član je Papinskog vijeća Međunarodne marijanske akademija te je predavač na Papinskom liturgijskom institutu Sant'Anselmo i Papinskom teološkom fakultetu Marianum.

(Vatican news - ps) 

13 rujna 2021, 12:24