Traži

Vjernici laičkih udruga i pokreta tijekom Duhovskoga bdijenja s Papom na Trgu svetoga Petra (2013.) Vjernici laičkih udruga i pokreta tijekom Duhovskoga bdijenja s Papom na Trgu svetoga Petra (2013.) 

Dikasterij za laike, obitelj i život: Više promjena u vodstvu međunarodnih katoličkih udruga

Papa Franjo je odobrio dekret Dikasterija za laike, obitelj i život kojim se regulira trajanje mandata vodstva međunarodnih udruga vjernikā. Svrha je novih odredbā zajamčiti da vodstvo u tim udrugama doista bude služenje zajedništvu te izbjeći opasnost od personalizma i zloporabe

Dikasterij za laike, obitelj i život donio je Opći dekret koji ima snagu zakona, a koji uređuje trajanje i broj mandata uprave (s najviše 10 uzastopnih godina) u međunarodnim udrugama vjernikā, privatnim i javnim, te potrebnu reprezentativnost članova u izbornom procesu međunarodnog upravnog tijela. Odredba, koju je odobrio papa Franjo, stupit će na snagu za tri mjeseca, a bit će obvezujuća za sve udruge vjernikā i druga tijela koje je priznao ili ustanovio spomenuti dikasterij. Svrha je dekreta promicanje zdrave izmjene na upravnim dužnostima, kako bi se vlast provodila kao istinsko služenje oblikovano u crkvenom zajedništvu.

U objašnjenju, koje je dikasterij objavio zajedno s dekretom, primjećuje se da papa Franjo, u skladu sa svojim prethodnicima, predlaže razumijevanje potrebā koje zahtijeva put crkvene zrelosti udrugā vjernikā u vidiku misionarskoga obraćenja, ističući kao prioritete poštovanje osobne slobode; nadvladavanje autoreferencijalnosti, jednostranosti i apsolutizma; promicanje veće sinodalnosti, kao i dragocjenoga dobra zajedništva.

Također se napominje da nepostojanje ograničenja mandata uprave nerijetko olakšava, kod onih koji su pozvani upravljati, oblike prisvajanja karizme, personalizama, centralizacije dužnosti kao i izraza autoreferencijalnosti, koji lako uzrokuju ozbiljne povrede dostojanstva i osobnih slobodā, pa čak i pravo zlostavljanje. Loše provođenje vlasti neizbježno potiče sukobe i napetosti koji ranjavaju zajedništvo, slabeći misionarski zanos – istaknuto je u objašnjenju.

Iskustvo je, naprotiv, pokazalo da generacijska promjena upravljačkih tijela kroz rotaciju upravnih odgovornosti donosi velike koristi životnosti udruge; to je prilika za kreativan rast i poticaj za ulaganje u formaciju; osim toga, okrjepljuje vjernost karizmi; pruža dah i učinkovitost tumačenju znakova vremena; te potiče nove i aktualne načine misijskoga djelovanja.

Istodobno, svjestan ključne uloge koju imaju utemeljitelji, dikasterij zadržava pravo da ih oslobodi utvrđenih ograničenja (članak 5. Općeg dekreta), ali samo ako to bude smatrao potrebnim za razvoj i stabilnost udruge ili tijela, i ako to izuzeće bude odgovaralo jasnoj volji središnjega upravnog tijela.

U članku za vatikanski dnevnik L'Osservatore Romano, isusovac pater Ulrich Rhode, dekan Fakulteta kanonskoga prava Papinskoga sveučilišta Gregoriana i konzultor dikasterija, napomenuo je da se može očekivati da će brojne udruge morati sazvati opću skupštinu kako bi odlučile o promjenama koje će trebati unijeti u statute koje potom treba odobriti dikasterij. To je posebno hitno u onim udrugama u kojima su ograničenja, utvrđena dekretom, već prekoračena ili će to biti u razdoblju mandata koji je u tijeku.

(Vatican News - aa)

 

12 lipnja 2021, 15:21