Traži

Nadbiskup Janusz Urbańczyk, stalni promatrač Svete Stolice pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) Nadbiskup Janusz Urbańczyk, stalni promatrač Svete Stolice pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) 

Nadbiskup Janusz Urbańczyk pozvao OESS na promicanje uloge žene u izgradnji mira i sigurnosti

Nadbiskup Janusz Urbańczyk, stalni promatrač Svete Stolice pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS), na jučerašnjem 1298. sastanku Stalnog vijeća u Beču istaknuo je važnost dijaloga i poštovanja međunarodnoga prava u rješavanju sukoba.

Ivica Hadaš - Vatikan

Nadbiskup Janusz Urbańczyk, stalni promatrač Svete Stolice pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS), na jučerašnjem 1298. sastanku Stalnog vijeća u Beču istaknuo je važnost dijaloga i poštovanja međunarodnoga prava u rješavanju sukoba. Od te je europske ustanove zatražio da se i dalje zauzima za mir i pravednost provođenjem obveza koje je preuzela, spomenuvši pritom 45. obljetnicu usvajanja Helsinškoga završnoga dokumenta i 30. obljetnicu Pariške povelje, koje smo proslavili 2020. godine.

Regija se još uvijek suočava s trajnim prijetnjama i neriješenim sukobima koji mogu potkopati mir i stabilnost na cijelom području OESS-a – upozorio je nadbiskup Urbańczyk, napominjući da se, unatoč svim izazovima u zauzimanju za mir i napredak, nikad ne smije posustati i odustati. Stvarni i trajni mir moguć je samo na temelju globalne etike suradnje u služenju budućnosti koja je obilježena međuovisnošću i zajedničkom odgovornošću za cijelu ljudsku obitelj.

Podsjetivši na 20. obljetnicu usvajanja Rezolucije 1325 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o ulozi žena, miru i sigurnosti, nadbiskup Urbańczyk napomenuo je da je doprinos žena u pomirenju i izgradnji mira nezamjenjiv, te je pritom potaknuo na promicanje uloge žene na svim razinama sprječavanja sukoba, kriznoga menadžmenta, poratnog oporavka, izgradnje mira i sigurnosti, u skladu s obvezama koje je OESS preuzeo.

Stalni promatrač Svete Stolice pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) također je potaknuo da se obrati posebna pažnja na ljudska prava, demokraciju i ravnopravnost spolova, pristupom koji jednako poštuje sva opće priznata ljudska prava kako se među njima ne bi stvarala hijerarhija. Ljudska prava nikada ne bi smjela biti korištena kao sredstvo za promicanje političke, ekonomske, vojne, kulturalne i  ideološke agende, ili kao proizvoljni pojmovi koje različiti subjekti mogu definirati u skladu s vlastitim ciljevima – upozorio je nadbiskup, te izrazio nadu Svete Stolice da će zemlje članice poštovati načela nepristranosti i profesionalnosti svojih izvršnih struktura u ostvarenju projekata, u skladu s obvezama koje su sporazumno preuzele, osobito što se tiče jednakosti muškaraca i žena.

Potičući na davanje prednosti toleranciji i nediskriminaciji u misiji OESS-a, nadbiskup Urbańczyk je upozorio na netoleranciju i diskriminaciju koja se povećava protiv kršćana, Židova, muslimana i pripadnika drugih religija. Na kraju je stalni promatrač Svete Stolice pozvao zemlje članice Organizacije za europsku sigurnost i suradnju na zajedničku akciju u svjetlu globalnih prijetnji, uključujući pandemiju koronavirusa, kako bi OESS rastao snažniji i otporniji, vođen, kako je rekao papa Franjo, kormilom ljudskog dostojanstva i kompasom temeljnih društvenih načela.

15 siječnja 2021, 13:55