Traži

Papinsko sveučilište Urbaniana Papinsko sveučilište Urbaniana 

Kongregacija za katolički odgoj objavit će tri nove upute

Kongregacija za katolički odgoj objavit će tri nove upute, odnosno upute koje se odnose na visokoškolske ustanove i koja će uređivati moguća spajanja, uvrštenja i pridruživanja.

Benedetta Capelli, Ivica Hadaš - Vatikan

Kongregacija za katolički odgoj objavit će tri nove upute koje se odnose na visokoškolske ustanove i koje će uređivati moguća spajanja, uvrštenja i pridruživanja. Te tri upute nastale su nakon apostolske konstitucije Veritatis Gaudium za crkvena sveučilišta i fakultete koju je 8. prosinca 2017. godine objavio papa Franjo. Dokumenti namjeravaju odgovoriti na potrebu „umrežavanja“ visokih učilišta u složenoj stvarnosti za Crkvu koja izlazi i koja je misionarska. To je zahtjevan zadatak za discipline koje se proučavaju na crkvenim studijima, kao i za same institucije. Upute namjeravaju osigurati napredak instituta i njihovo prikladno širenje u raznim dijelovima svijeta.

Dokumenti su Kongregacije za katolički odgoj usredotočeni na tri ključne riječi: spajanje, uvrštenje i pridruživanje instituta. To su tri važne promjene koje moraju biti podvrgnute prosudbi vatikanskog dikasterija i dodijeljene dekretom koji vrijedi 5 godina i koji se uvijek može obnoviti na još 5 godina ili biti opozvan. Upute će se početi primjenjivati prvi dan akademske godine 2021. – 2022. ili u akademskoj godini 2022., u skladu s akademskim kalendarom različitih krajeva.

09 prosinca 2020, 14:16