Traži

Kineski katolici Kineski katolici 

Sveta Stolica i Kina obnovile privremeni sporazum

Sveta Stolica i Kina produžile su, 22. listopada 2020. godine, privremeni sporazum o imenovanju biskupa za još dvije godine, objavio je, u posebnom priopćenju, Tiskovni ured Svete Stolice

Po isteku Privremenog sporazuma između Svete Stolice i Narodne Republike Kine o imenovanju biskupā, koji je sklopljen u Pekingu 22. rujna 2018. godine, a na snagu je stupio nakon mjesec dana, dvije strane su se dogovorile da se produži probno razdoblje Privremenog sporazuma za još dvije godine – stoji u priopćenju.

Smatrajući da je početak provedbe spomenutoga sporazuma – koji ima bitnu crkvenu i pastoralnu vrijednost – bio pozitivan, zahvaljujući dobroj komunikaciji i suradnji dviju strana na području dogovorenih pitanja, Sveta Stolica namjerava nastaviti otvoren i konstruktivan dijalog kako bi poduprla život Katoličke Crkve i dobro kineskoga naroda – istaknuto je u priopćenju Tiskovnoga ureda Svete Stolice.

Uz priopćenje, vatikanski je dnevnik L'Osservatore Romano objavio dugi članak u kojemu se objašnjavaju razlozi te odluke. Dvije su strane procijenile različite vidike primjene sporazuma, te su se dogovorile, kroz razmjenu diplomatskih nota, produžiti njegovu valjanost za još dvije godine, do 22. listopada 2022. godine.

Glavna svrha sporazuma je potpora i promicanje navještaja evanđelja u Kini, ponovno uspostavljajući puno i vidljivo jedinstvo Crkve – napominje vatikanski dnevnik. Pitanje imenovanja biskupā i jedinstva biskupā s Petrovim nasljednikom od životne je važnosti za život Crkve, kako na lokalnoj razini tako i na univerzalnoj. Upravo je ta činjenica nadahnula pregovore i bila oslonac u sastavljanju teksta sporazuma, kako bi se malo pomalo zajamčilo jedinstvo vjere i zajedništva među biskupima, kao i potpuno služenje katoličkoj zajednici u Kini. Već su danas, prvi put nakon više desetljeća, svi biskupi u Kini u zajedništvu s rimskim biskupom i, zahvaljujući primjeni sporazuma, neće više biti nelegitimnih ređenja – istaknuto je u članku.

Što se pak tiče do sada postignutih rezultata, imenovana su dva nova biskupa, dok je više postupaka za nova biskupska imenovanja u tijeku. Iako statistički ne izgleda neki veliki rezultat, to je ipak dobar početak, u nadi da će se postupno postići drugi pozitivni ciljevi. Ne treba zaboraviti da je zdravstvena kriza prouzročena pandemijom utjecala na kontakte među dvjema stranama, kao i na primjenu sporazuma.

Primjena sporazuma, dakle, uz efektivno i sve aktivnije sudjelovanje kineskih biskupa, ima veliku važnost u životu Katoličke Crkve u Kini, te tako i u životu opće Crkve. U tom je kontekstu i pastoralni cilj Svete Stolice, da pomogne kineskim katolicima, dugo podijeljenima, dati znakove pomirenja, suradnje i jedinstva za obnovljen i djelotvorniji navještaj evanđelja u Kini.

Valja napomenuti – stoji na kraju članka – da ima još mnogo velikog trpljenja. Sveta je Stolica toga duboko svjesna, vodi računa o tomu i ne propušta privući pozornost kineskih vlasti kako bi se potaknulo bolje ostvarivanje vjerske slobode. Put je još dug i nije bez teškoća. Sveta se Stolica nada da će Privremeni sporazum i njegovo produženje pridonijeti rješavanju još uvijek otvorenih pitanja od zajedničkoga interesa, s posebnim osvrtom na život katoličkih zajednica u Kini, kao i na promicanje međunarodnoga obzora mira, u trenutku u kojemu smo svjedoci brojnih napetosti na svjetskoj razini – istaknuto je među ostalim u članku.

(Vatican News - aa)

 

23 listopada 2020, 15:09