Traži

Papa Franjo na Papinskom lateranskom sveučilištu, 31. listopada 2019. Papa Franjo na Papinskom lateranskom sveučilištu, 31. listopada 2019. 

Na Papinskom lateranskom sveučilištu novi magisterij iz međuvjerske teologije

Međuvjerska teologija, nova je specijalizacija koja se uvodi na Papinskom lateranskom sveučilištu od sljedeće akademske godine (2020./2021.). Svrha je toga novog formativnog prijedloga poduprijeti ekumenizam, dijalog i kulturu susreta

Paolo Ondarza; Ariana Anić - Vatikan

Od sljedeće se akademske godine uvodi novi dvogodišnji studij u svrhu uspostavljanja i podupiranja ekumenskoga dijaloga među različitim kršćanskim vjeroispovijestima, u duhu 'kulture susreta' koju je mnogo puta istaknuo papa Franjo. Riječ je o magisteriju iz Međuvjerske teologije u ekumenskoj perspektivi i perspektivi zajedništva, koji predlaže Teološki fakultet Papinskoga lateranskog sveučilišta.

Inicijativu je potaknuo znanstveni odbor koji koordinira teolog Giuseppe Lorizio, a koji čine predstavnici različitih kršćanskih vjeroispovijesti. Studij obuhvaća šest modula: povijesno-patristički, biblijsko-fundamentalni, doktrinarno-dogmatski, etičko-moralni, liturgijsko-kulturalni i misionarski.

Svrha je specijalizacije iz Međuvjerske teologije – objasnio je Lorizio – osposobiti kandidate da mogu dati znanstvenu i didaktičku dimenziju kršćanskoj teologiji koja temelji i čini obzor različitih crkvi. Predavanja će držati – dodao je teolog – katolički profesori, pravoslavni, reformirani iz raznih Crkvi, a prednost će se davati svećenicima i laicima kako bi mogli animirati i služiti svojim zajednicama kada se vrate u njih, i to u duhu 'kulture susreta' koju predlaže nauk pape Franje.

Prijedlog novoga magisterija odgovara na Papin poziv koji je uputio u prigodi posjeta Papinskom lateranskom sveučilištu, 31. listopada 2019. godine. Sveti je Otac tada insistirao na važnosti dijaloga shvaćenoga više kao odgojni kriterij, nego kao način života ili odnosa.

20 lipnja 2020, 14:46