Traži

Kardinal Marc Ouellet, pročelnik Zbora za biskupe Kardinal Marc Ouellet, pročelnik Zbora za biskupe 

Kardinal Ouellet: Potrebna veća prisutnost žena u formaciji svećeničkih kandidata

Potrebna je kulturna revolucija, napisao je kardinal Marc Ouellet, pročelnik Kongregacije za biskupe, u svibanjskom broju priloga „Žene, crkva, svijet“, vatikanskog dnevnika Osservatore Romano.

Romilda Ferrauto; Ivica Hadaš - Vatikan

Žene često predstavljaju većinu među primateljima i suradnicima svećeničkih pastoralnih akcija. U 151. točki dokumenta Ratio fundamentalis iz 2016. godine, piše da prisutnost žena u formaciji svećeničkih kandidata ima svoju vrijednost, također i što se tiče priznanja komplementarnosti između muškarca i žene. Mnogo toga još treba napraviti. Sadašnji je model još uvijek klerikalan. Potrebna je kulturna revolucija – napisao je kardinal Marc Ouellet, pročelnik Kongregacije za biskupe, u svibanjskom broju priloga „Žene, crkva, svijet“, vatikanskog dnevnika Osservatore Romano.

Žene na mnogo načina mogu sudjelovati u teološkoj, filozofskoj i duhovnoj formaciji – napisao je kardinal Ouellet i istaknuo – mogu biti dio formacijskoga tima, osobito u izboru zvanja. Na tom nam je području potrebno mišljenje žena, njihova intuicija, te sposobnost razumijevanja ljudske strane kandidata, njihove osjećajne i psihološke zrelosti. Što se tiče duhovnoga vodstva, žena može biti od pomoći, no vjerujem da je bolje da svećenik bude duhovni voditelj kandidata prema svećeništvu. Međutim, žena može pratiti ljudsku formaciju, dimenziju koja nije, po mojem mišljenju, dovoljno razvijena u sjemeništima. Potrebno je vrednovati stupanj slobode kandidata, njihovu sposobnost da budu dosljedni, da uspostave svoj životni program i svoj psihološki i psihoseksualni identitet.

Vjerujem da iskustvo suradnje sa ženama na jednakoj razini pomaže kandidatu planirati svoju buduću službu i način na koji će poštovati žene i surađivati s njima – napisao je kardinal Ouellet i napomenuo – Ako se ne počne tijekom formacije, svećenik bi svoj odnos sa ženama mogao živjeti na klerikalan način. U dokumentu Ratio fundamentalis, koji je objavila Kongregacija za kler, predlaže se cjelovita formacija svećenika koji će biti sposobni ujediniti ljudsku, duhovnu, intelektualnu i pastoralnu dimenziju.

Smatram da je tom tekstu potrebno daljnje otvaranje i razvoj – napisao je pročelnik Kongregacije za biskupe i primijetio – Još uvijek imamo klerikalno shvaćanje formacije koja nastoji napredovati, no nastavljajući ono što je do sad učinjeno. Postoji više elementa koji se odnose na ljudsku formaciju kandidata, no vjerujem da još uvijek imamo mnogo nedostataka što se tiče uključivanja žena u svećeničku formaciju.

Potrebna je kulturna revolucija, što zapravo znači promjena mentaliteta – napisao je kardinal Ouellet i nastavio – Svećenik se može dobro pripremiti za propovijedanje i za izvršavanje svih dužnosti kako to već treba. No pastoral je osobito briga za ljude. Pažnja prema ljudima prirodna je kvaliteta žena. Papa Franjo u svoj toj preobrazbi pastorala traži da uzmemo u obzir ljude i da se pitamo kako ih duhovno pratimo da bi rasli. Do sada smo se prije svega brinuli za pravovjerje, da se dobro poznaje nauk i da ih dobro poučavamo. No pitanje je kako duhovno pratimo sve te siromašne ljude koji to moraju prihvatiti.

Odnosi između svećenika i žena podložni su mnogim ograničenjima. Problem je mnogo dublji i dolazi iz onoga kako se prema ženi ponaša u obitelji – napisao je kardinal Ouellet i dodao – Postoji nelagoda, jer postoji strah koji dolazi više od muškarca prema ženi, nego žene prema muškarcu. Za svećenika i bogoslova žena predstavlja opasnost. A zapravo su prava opasnost muškarci koji nemaju uravnotežen odnos prema ženama. To je opasnost u svećeništvu i to je ono što temeljito moramo mijenjati. Zato je potrebno da u formaciji bude susreta, sučeljavanja i razmjena. To kandidatu pomaže da na prirodan način komunicira sa ženama i da se suoči s izazovima koje predstavlja prisutnost i privlačnost žena. To se mora poučavati i učiti od samih početaka; budući se svećenici ne smiju izolirati da bi se kasnije našli u surovoj stvarnosti u kojoj bi mogli izgubiti kontrolu.

Mnogi misle da kriza zlostavljanja ne bi dosegla tako dramatične razine da su žene bile više uključene u formaciju svećenika. Sigurno, u tome ima istine – napisao je kardinal Ouellet i istaknuo – Čovjek je osjećajno biće. Ako ne postoji interakcija među spolovima, postoji rizik da se razviju nadoknade koje mogu biti korištenje hrane, izražavanje koristeći moć, ili u zatvorenim odnosima, zatvorenost koja postaje manipulacija ili kontrola, a što se može pretvoriti u zlostavljanje savjesti i u seksualno zlostavljanje. Vjerujem da je za svećenika učenje, u okviru formacije, kako se odnositi prema ženama, humana dimenzija koja pomaže njegovoj osobnosti i osjećajnoj zrelosti.

Pitanje žena u Crkvi zahtijeva više ulaganja, jer se ne razumije njegova hitnost. Crkva sporo ide dalje. Moramo nadoknaditi zaostatak za društvom koje je u tom pogledu više napredovalo. Doprinijelo je i usporavanju zahtjeva za postizanjem potpune jednakosti u službama, kao da spolna razlika uopće nije bitna. Tu smo i pred muškim ideološkim potvrđivanjem koje se nameće. Potrebna je kreativnost kako bi žene bile više prisutne, na primjer na proročkom polju, u svjedočenju i u upravljanju. Postoji mnogo kurija u kojima su žene kancelarke koje koordiniraju pastoralne aktivnosti. No problem je crkveni klerikalni model. U Crkvi su važni oni koji imaju vodeće uloge; oni koji propovijedaju Božju riječ i koji dijele sakramente, kao da su svećenici bitna stvarnost Crkve, no nije tako. Središte Crkve nije služba, nego krštenje, to jest vjera. I upravo je svjedočanstvo vjere mjesto gdje žena može zauzeti izvanredan prostor – napisao je među ostalim kardinal Marc Ouellet, pročelnik Kongregacije za biskupe.

25 travnja 2020, 14:24