Traži

Crkva sv. Josipa u Arbilu (Irak) Crkva sv. Josipa u Arbilu (Irak) 

Teološki dijalog između Katoličke Crkve i Asirske Istočne Crkve

Mješovito povjerenstvo za teološki dijalog između Katoličke Crkve i Asirske Istočne Crkve prošlih je dana u Rimu, pri Papinskom vijeću za promicanje jedinstva kršćana održalo svoje plenarno zasjedanje

Ivica Hadaš - Vatikan

Komisija je nastavila svoj posao na trećoj fazi dijaloga, razmišljajući o naravi i poslanju Crkve te o djelovanju Duha Svetoga u Crkvi – stoji u priopćenju Papinskog vijeća za jedinstvo kršćana u kojem se također ističe da je cilj tog dijela dijaloga shvatiti kako primiti odgovarajuće formulacije o otajstvu Crkve. Članovi su povjerenstva prikazali dokumente o slici Crkve koja se može usporediti s te dvije tradicije, od kojih je svaka razvila komplementarno tumačenje otajstva Crkve, kao tijela Kristova, Pastira i Njegovoga stada, kovčega spasenja, zaručnice i zaručnika, zbora vjernika i duhovne bolnice.

Povjerenstvom supredsjeda njegovo blaženstvo Mar Meelis Zaia, metropolit Australije, Novoga Zelanda i Libanona, i monsinjor Johan Bonny, biskup Antverpena. Članovi su povjerenstva sa zahvalnošću podsjetili na 25. obljetnicu osnivanja Mješovitog povjerenstva zajedno sa zajedničkom kristološkom deklaracijom koju su 11. studenoga 1994. godine potpisali sveti papa Ivan Pavao II. i katolički patrijarh Mar Dinkha IV.

Asirska Istočna Crkva, siro-istočne tradicije, potječe od prve Crkve u Mezopotamiji. Domovina je većine njezinih asirskih vjernika sadašnji Irak, gdje se nalazi i sjedište patrijarhata, no zbog opetovanih progona, većina njih je emigrirala na Zapad.

30 studenoga 2019, 16:22