Traži

Sveta Stolica ratificirala Konvenciju iz Addis Abebe o višim studijima

Konvencija, usvojena 12. prosinca 2014. godine, stupit će na snagu 15. prosinca 2020. te predstavlja pravno priznanje i katoličkih sveučilišta na afričkom kontinentu, što će studentima omogućiti da završe studij u inozemstvu i pronađu posao u nekoj drugoj afričkoj zemlji

Mate Žaja - Vatikan

Na svečanosti povodom 40. zasjedanja Opće konferencije Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO), održanoj u petak, 15. studenog, u Parizu, stalni promatrač Svete Stolice pri toj agenciji UN-a, monsinjor Francesco Follo, predao je u ruke generalne ravnateljice Audrey Azoulay instrument za ratifikaciju Kontinentalne konvencije za akademsko priznavanje studija, potvrda, diploma i drugih kvalifikacija u visokom obrazovanju na afričkom području pod zaštitom UNESCO-a. Na istoj je svečanosti najavljeno stupanje na snagu te konvencije.

Za Svetu Stolicu, čije se akademske i sveučilišne institucije nalaze u brojnim zemljama na svim kontinentima, taj je multilateralni pakt posebno važan jer donosi pravno priznanje i katoličkim sveučilištima, omogućujući njihovim studentima da završe studij u inozemstvu i pronađu posao u drugoj zemlji, u ovom slučaju na području Afrike. Stoga ne iznenađuje da je Sveta Stolica, kao suvereni subjekt međunarodnoga prava, ne samo ratificirala četiri UNESCO-ve Kontinentalne konvencije toga tipa (Europa/Sjeverna Amerika/Australija, Azija/Pacifik, Afrika i Latinska Amerika), već je tijekom posljednjih deset godina također aktivno surađivala na izradi tekstova druge generacije spomenutih konvencija.

19 studenoga 2019, 18:01