Traži

Papa Franjo i nadbiskup Gabriele Giordano Caccia Papa Franjo i nadbiskup Gabriele Giordano Caccia 

Papa imenovao novog predstavnika Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima

Novi promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima je nadbiskup Gabriele Giordano Caccia, star 61 godinu. Na tom će mjestu zamijeniti nadbiskupa Bernardita Auzu

Gabriella Ceraso; Mate Žaja – Vatikan

Papa Franjo imenovao je nadbiskupa Gabrielea Giordana Cacciu stalnim promatračem Svete Stolice pri Organizaciji ujedinjenih naroda. Na tom će položaju dosadašnji apostolski nuncij na Filipinima zamijeniti nadbiskupa Bernardita Auzu. Monsinjor Caccia rođen je u Milanu 24. veljače 1958. godine, a za svećenika je zaređen 1983. godine. Na Papinskom sveučilištu Gregoriani doktorirao je teologiju i magistrirao kanonsko pravo.

U diplomatsku službu Svete Stolice stupio je 1991. godine te je dodijeljen papinskom predstavništvu u Tanzaniji. Od 1993. do 2009. godine djeluje u Odjelu za opće poslove Državnog tajništva Svete Stolice, dok od 2009. do 2017. godine vrši službu apostolskog nuncija u Libanonu. Za nadbiskupa ga je zaredio papa Benedikt XVI. 12. rujna 2009. godine, dok je na isti dan 2017. godine imenovan apostolskim nuncijem na Filipinima. Govori engleski, francuski i njemački jezik.

18 studenoga 2019, 18:12