Traži

Predstavnici domorodaca na brifingu o Amazoniji; 24. listopada 2019. Predstavnici domorodaca na brifingu o Amazoniji; 24. listopada 2019. 

Domorodački narodi ulažu velike nade u Sinodu o Amazoniji

Na jučerašnjem brifingu o sinodi posvećenoj Amazoniji predstavnici domorodačkih naroda istaknuli su da je ta sinoda za njih nada, jer otvara prostor za dijalog i susret; bilo je riječi i o svećeničkom celibatu te o predloženom amazonskom obredu

Amedeo Lomonaco; Ariana Anić - Vatikan

U središtu je Isus Krist. Isus nas ujedinjuje – tim je riječima na brifingu o Sinodi za Amazoniju Delio Siticonatzi Camaiteri, predstavnik domorodačkog naroda Ashaninca iz Perua, odgovorio na pitanje novinara o prijedlogu, proizišlom na sinodi, za uvođenje posebnoga amazonskog obreda.

Vidim da ste pomalo uznemireni kao da niste u stanju shvatiti što Amazoniji treba. Imamo svoje viđenje svemira, svoj način na koji gledamo svijet koji nas okružuje – rekao je Delio. Priroda nas više približava Bogu. Približava nas kako bismo gledali Božje lice u našoj kulturi, u našem životu. Mi, kao domorodci, živimo u skladu sa svim živim bićima. Vidim da vam nije jasna zamisao koju imate o nama domorodcima. Vidim da ste zabrinuti, s dvojbama pred tom stvarnošću koju mi, domorodački narodi, tražimo.

Nemojte svoje srce činiti tvrdim, trebate ga učiniti blagim – potaknuo je Delio. To je Isusov poziv. Poziva nas da budemo ujedinjeni. Vjerujemo u samo jednoga Boga. Moramo ostati ujedinjeni. To je ono što želimo mi, domorodački narodi. Imamo svoje obrede, ali taj se obred treba temeljiti na Isusu Kristu koji je središte svega (…) – istaknuo je Delio te dodao – Središte koje nas ujedinjuje na ovoj sinodi je Isus Krist.

Sinoda je za domorodačke narode nada

Delio Siticonatzi Camaiteri je, osim toga, objasnio da je sinoda nada za domorodačke narode. Amazonija je neizmjerna stvarnost koja trpi i vapi jer ju nismo znali vrjednovati. Polažemo stoga svoje nade u sinodu, jer nas do sada – dodao je – nitko nije slušao. Ubijaju nas jer misle da nemamo pravā. Ova sinoda otvara prostor za dijalog i susret u svrhu zaštite Amazonije; i to ne samo Amazonije nego cijeloga svijeta – istaknuo je Delio.

Celibat je dar

Što se pak tiče svećeničkoga celibata kardinal Beniamino Stella, pročelnik Zbora za kler, novinarima ga je objasnio kazavši da je celibat velika ljepota u životu jednog svećenika koju, međutim, valja njegovati. To je Božji dar koji treba prihvatiti – napomenuo je te dodao da je Crkva jedina institucija koja propovijeda preuzimanje obveze zauvijek. Dar celibata je danas za mlade, kao i za svećenike, veliki osobni izazov – istaknuo je kardinal te dodao da su važna tri uvjeta za življenje celibata: molitva, disciplina i osobno zauzimanje.

Amazonski obred

Pročelnik Zbora za kler je odgovorio i na pitanje u vezi s prijedlogom amazonskoga obreda, te kazao da je prirodno da sa sinode proiziđe takva inicijativa. Amazonski narodi osjećaju potrebu za komunikacijom na vlastitom jeziku,  njihovim simbolima i lokalnim obredima. Amazonija je višeetnička i višejezična stvarnost koju čine stotine etničkih skupina i stotine jezika – primijetio je kardinal Stella.

25 listopada 2019, 18:16