Traži

Vatican News
Nadbiskup Bernardito Auza Nadbiskup Bernardito Auza 

Nadbiskup Auza: Potrebno je trajno rješenje za palestinske izbjeglice

Sveta je Stolica, osim izravnih doprinosa palestinskim izbjeglicama kroz rad raznih organizacija Katoličke Crkve, odlučila dati skroman doprinos od 40.000 dolara za projekte te agencije, osobito za djecu u palestinskim izbjegličkim kampovima.

Benedetta Capelli, Ivica Hadaš - Vatikan

Nadbiskup Bernardito Auza, stalni promatrač Svete Stolice pri Organizaciji ujedinjenih naroda, 25. lipnja, u New Yorku, zahvalio je agenciji Ujedinjenih naroda koja se brine za palestinske izbjeglice (UNRWA) u govoru koji je održao na donatorskoj konferenciji. Nadbiskup je govorio o radu koji obavlja ta agencija Ujedinjenih naroda za izbjeglice, pružajući im najosnovnije stvari kao što su obrazovanje, zdravstvena skrb, društvene usluge i smještaj.

Podsjećajući da prilike ne pokazuju naznake brzog rješenja, nadbiskup Auza je istaknuo da je Sveta Stolica obratila pozornost na zabrinjavajući nedostatak vizije, osobito za mlade, što bi moglo doprinijeti daljnjem pogoršanju sigurnosti u tim krajevima. Sveta je Stolica zbog toga, osim izravnih doprinosa palestinskim izbjeglicama kroz rad raznih organizacija Katoličke Crkve, odlučila dati skroman doprinos od 40.000 dolara za projekte te agencije, osobito za djecu u palestinskim izbjegličkim kampovima.

Nadbiskup Auza uočio je da poput UN-ove agencije za palestinske izbjeglice i razne organizacije Katoličke Crkve pružaju obrazovanje, zdravstvenu skrb i socijalne usluge. Napomenuo je da je to moguće zahvaljujući velikodušnim donatorima iz čitavoga svijeta koji su povezani s Katoličkom Crkvom. Dodao je da ti programi nisu ograničeni samo na palestinske izbjeglice već su usmjereni i na Palestince u Palestini.

Sredstva koja se prikupljaju osiguravaju tisuće sveučilišnih stipendija i subvencioniranih ili besplatnih zdravstvenih usluga u bolnici 'Sveta Obitelj' u Betlehemu. Sveta Stolica se nada da će, prije ili kasnije, biti postignuto pošteno i trajno rješenje njihovih prilika putem ponovnog pokretanja pregovora o konačnom statusu zainteresiranih strana. Možda će to biti rješenje dviju država koje bi živjele jedna uz drugu u miru i sigurnosti unutar međunarodno priznatih granica – zaključio je nadbiskup Bernardito Auza.

02 srpnja 2019, 17:32