Traži

Vatican News
Svjetski dan borbe protiv lepre obilježava se od 1954. godine Svjetski dan borbe protiv lepre obilježava se od 1954. godine 

Sveta Stolica. Ljubavlju protiv odbacivanja oboljelih od lepre

Pročelnik Dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja objavio je poruku u prigodi 66. svjetskog dana borbe protiv lepre (gube)

Amedeo Lomonaco; Mate Žaja – Vatikan

Lepra (guba) nije bolest prošlosti. Izlječiva je, ali ako se ne otkrije dovoljno rano i ako se ne liječi na odgovarajući način, može uzrokovati trajna i teška oštećenja. U najsiromašnijim dijelovima svijeta i dalje pogađa mnoge ljude. Prema nedavnim procjenama, svake se godine zabilježi više od 200.000 novih slučajeva, a među njima ima mnogo djece. Crkva je tijekom povijesti pružala pomoć oboljelima, a danas u svijetu vodi više od 640 ustanova za liječenje lepre.

Ljubavlju protiv stigmatizacije

Siromaštvo je i dalje glavni uzrok širenja te bolesti, dok se među ostalim čimbenicima ističe nedostatak zdravstvenih usluga i loša ishrana. Stigmatizacija, odnosno predrasude koje nastaju zbog tjelesnih oštećenja u fazi uznapredovale bolesti, oboljelima dodatno otežava život. Kako bi privukao veću pozornost na tu bolest, francuski pisac i novinar Raoul Follereau utemeljio je 1954. godine Svjetski dan borbe protiv lepre koji se obilježava svake posljednje nedjelje u siječnju.

U prigodi 66. svjetskog dana borbe protiv lepre, pročelnik Dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja, kardinal Peter Kodwo Appiah Turkson, objavio je poruku u kojoj stoji da obrazovanje i doprinos akademske znanstvene zajednice mogu mnogo učiniti u borbi protiv lepre, pogotovo u zemljama u kojima je bolest endemska. No, jedna od temeljnih potreba osoba koje su zahvaćene tom teškom bolešću je ljubav. Mora se stati na kraj diskriminaciji, stigmatizaciji i predrasudama – poručio je kardinal.

Isus i gubavci

Složena farmakoterapija i specijalizirane ustanove pokazali su učinkovitost u liječenju lepre, međutim nijedna ustanova ne može sama po sebi zamijeniti ljudsko srce ili suosjećanje kada se nađemo pred osobom koja pati – upozorio je kardinal Turkson te naglasio nezamjenjivost zajedničkog zalaganja u borbi protiv te bolesti. Isus nam je uzor. Ono što je Krista duboko taknulo u susretu s gubavcima, mora i nas sve, u Crkvi i u društvu, taknuti danas – poručio je kardinal te se prisjetio riječi pape Franje koji je, razmišljajući o Isusovom susretu s gubavcem, ukazao na Božju moć i djelotvornost u ispunjavanju naše najdublje želje da budemo voljeni i zbrinuti. Božja milost svladava svaku prepreku – kazao je tom prilikom Sveti Otac (Angelus, 15. veljače 2015. godine).

03 veljače 2019, 15:04