Traži

Vatican News
Nadbiskup Ivan Jurkovič, stalni promatrač Svete Stolice pri UN-u u Ženevi Nadbiskup Ivan Jurkovič, stalni promatrač Svete Stolice pri UN-u u Ženevi 

Sveta Stolica u UN-u: Potrebno ponovno razmotriti smisao rada

Na zasjedanju Međunarodne organizacije rada stalni je promatrač Svete Stolice, nadbiskup Ivan Jurkovič, govorio o budućnosti rada u odnosu na nove izazove globaliziranoga svijeta. Pritom je istaknuo da je potrebno ulagati u mlade te ženama zajamčiti jednako dostojanstvo, prava i plaću

Vratiti istinsku vrijednost radu kao bitnom izrazu ljudskoga bića i sredstvu za ostvarivanjem sebe; to je put za izgradnju inkluzivnoga društva koje ne mjeri ljudski napredak samo u odnosu na gospodarski rast i gomilanje materijalnoga bogatstva – rekao je nadbiskup Ivan Jurkovič, stalni promatrač Svete Stolice pri uredu Ujedinjenih naroda u Ženevi, govoreći na zasjedanju Međunarodne organizacije rada (ILO) održanom prošlih dana.

Svijet rada – promjene bez presedana

Nadbiskup je govorio o budućnosti rada i socijalnoj pravednosti u odnosu na velike promjene današnjega svijeta, što je ujedno jedna od tema kojoj Međunarodna organizacija rada posvećuje pozornost u vidiku proslave, 2019. godine, njezine 100. obljetnice. Pojave poput globalizacije tržištā i tehnološke inovacije, ali i svjetska financijska nestabilnost, neuravnoteženost gospodarstva i moći, demografska kretanja i klimatske promjene radikalno mijenjaju svijet rada. To nameće temeljito razmatranje njegova značenja za gospodarstvo, za društvo i za politiku, posebice u odnosu na nove izazove koje postavlja napredak tehnologijā koje imaju snažan društveni, ali i etički utjecaj – istaknuo je nadbiskup Jurkovič.

Pouzdati se u mlade

Govoriti o budućnosti rada u takvom kontekstu znači prije svega misliti na mlade. Kako bi se izgradila održiva budućnost potrebno je uključiti nove naraštaje koje produktivni procesi sve više marginaliziraju – istaknuo je nadbiskup. Čini se da svjetski gospodarski rast nije u stanju stvoriti kvalitetna nova radna mjesta posebice za mlade, koji bi zapravo trebali biti protagonisti procesa koji su u tijeku.

Omogućiti ženama da usklade posao i obitelj

Vatikanski je predstavnik potom istaknuo kako zajamčiti dostojan i prikladno plaćen posao znači također jamčiti jednaka prava muškarcima i ženama. Jedan od glavnih problema koji u tom smislu valja riješiti jest taj da se zaposlenim ženama omogući uskladiti obitelj i posao, svjesni da je obitelj temeljna jezgra društva, te ju stoga valja zaštititi. Ako društvo ne prepozna društvenu vrijednost rada i uloge žene u obitelji, neće se nikada nadvladati diskriminacija ženā – primijetio je nadbiskup Jurkovič.

Zajamčiti ženama obrazovanje i suzbijati prisilni rad

Još jedan bitan vidik je obrazovanje. Jedino ako se djevojkama i ženama zajamči jednaki pristup obrazovanju, moguće je suzbiti diskriminaciju kojoj su podvrgnute. One su, osim toga, dio društvenih kategorija koje su najviše izložene zlu prisilnoga rada, suvremenih oblika ropstva i trgovine ljudima. Sveta Stolica stoga ponovno ističe da je potrebno boriti se protiv tih sramotnih pojava iz korijena, polazeći od priznavanja da nijedno ljudsko biće ne smije biti objekt ili sredstvo kako bi se postigao neki cilj – rekao je vatikanski predstavnik.

Promicati jednako dostojanstvo u svijetu rada

Nadbiskup Jurkovič je potom ponovno istaknuo odlučnu osudu Svete Stolice seksualnoga zlostavljanja na radnom mjestu, kojega su žrtve ponajviše žene. Kako bi se postiglo potpuno poštovanje i jednakost žena u svijetu rada, nije dostatno osuditi diskriminaciju i nepravde – primijetio je – Potrebne su kampanje poradi djelotvorne i inteligentne senzibilizacije za promicanje ženā na svim područjima njihova života, počevši od općega priznavanja njihova dostojanstva koje je urođeno svakom ljudskom biću – istaknuo je na kraju nadbiskup Jurkovič.

(Vatican News - aa)

12 lipnja 2018, 18:45