Traži

1580324258729.jpg

Međunarodni dan mirovnih snaga posvećen ženama

Ujedinjeni narodi svake godine 29. svibnja posvećuju mirovnim misijama, odajući tako poštovanje onima koji djeluju u teškim prilikama kako bi jamčili prekid neprijateljstava. Ovogodišnji je dan posebno posvećen prisutnosti ženā i njihovoj ključnoj ulozi

Andrea De Angelis; Ariana Anić - Vatikan

„Žene u održavanju mira – ključ za mir“, tema je današnjega Međunarodnog dana mirovnih snaga koji im Ujedinjeni narodi posvećuju svake godine 29. svibnja. Upravo se ove godine obilježava i 20. obljetnica usvajanja rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o Ženama, miru i sigurnosti (UNSCR 1325). Prisutnost žena je, naime, bitna u promicanju i postizanju ciljeva mirovnih misija, stoga su Ujedinjeni narodi preko spomenute rezolucije, među ostalim, zatražili proširenje uloge i prinosa ženā u operacijama, uključujući i aktivnosti održavanja mira. U tom smislu Organizacija ujedinjenih naroda namjerava sve više podupirati uključivanje ženā iz brojnih zemalja, budući da danas čine samo 6% svih snaga.

Glavni tajnik Organizacije ujedinjenih naroda António Guterres u prigodnoj je poruci izrazio zahvalnost za više od 90.000 civila, policajaca i vojnika koji se u ovom trenutku nalaze po cijelom svijetu. Suočavaju se s jednim od najvećih izazova do sada; obavljaju svoj mandat održavanja mira i sigurnosti dok pomažu ljudima suočiti se s pandemijom koronavirusa. Žene peacekeeperi na prvoj su crti u toj borbi; stoga smo im zahvalni za njihovo zauzimanje i požrtvovnost u borbi protiv pandemije, kao i u obavljanju mandata misije u teškim prilikama – istaknuo je glavni tajnik Ujedinjenih naroda.

29 svibnja 2020, 14:21