Traži

Papa Franjo Papa Franjo 

Papin poziv na poduzimanje mjera protiv dječje pornografije

U intervjuu za francuski časopis Paris Match, papa Franjo se oštrim riječima osvrnuo na odgovorne za proizvodnju dječje pornografije. Za skandal zlostavljanja u Crkvi ponovno je upotrijebio riječ „sramota“.

Skupine odgovorne za proizvodnju dječje pornografije ponašaju se kao mafije koje se skrivaju i brane; vlade bi stoga trebale što je prije moguće poduzeti mjere protiv te pojave – istaknuo je papa Franjo u intervjuu danom za francuski časopis Paris Match. Istodobno je skandal zlostavljanja u Crkvi nazvao 'sramotom'.

Borba protiv bolesti COVID-19 u korist najsiromašnijih

Na pitanje što Crkva može učiniti kako borba protiv bolesti COVID-19 ne bi bila samo u korist nekih, kao što su farmaceutske tvrtke koje proizvode cjepiva, papa Franjo je odgovorio opisujući učinkoviti rad Vatikanskoga povjerenstva ustanovljenoga u okviru Dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja, koje je Crkve, ustanove i volontere uključilo u konkretno djelovanje u borbi protiv pandemije na terenu.

Neki od izazova još uvijek traju

Papa je potom govorio o budućim projektima, o novim izazovima za koje se valja pripremiti, o reformi Kurije. Od mojega izbora na Petrovu stolicu nastojao sam provesti u djelo ono što su kardinali tražili na sastancima prije konklave – rekao je Papa te dodao – Do sada nije sve postignuto.

Sveti Oče, kako ste?

Bilo je u intervjuu govora i o Papinu zdravlju, nekoliko mjeseci nakon operacije kojoj je bio podvrgnut u poliklinici Gemelli. Dobro sam – odgovorio je – vodim normalan život i mogu raditi istim tempom kao prije.   

Intervju će biti uvršten u knjigu naslovljenu „Pourquoi eux“ (Zašto oni), u izdanju nakladničke kuće Plon, koja će izići iz tiska 18. studenog, a u kojoj novinarka Caroline Pigozzi opisuje svoje susrete s papama, šefovima država i drugim ličnostima.

(Vatican news - aa) 

11 studenoga 2021, 16:32