Traži

Poljoprivrednici u Jemenu Poljoprivrednici u Jemenu  

Svjetski dan hrane: Papa poziva na logiku solidarnosti u borbi protiv gladi

U povodu obilježavanje Svjetskog dana hrane, papa Franjo uputio je poruku generalnom direktoru Organizacije za prehranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO), Qu Dongyuu. Sveti Otac ističe kako za okončanje gladi u svijetu treba nadići hladnu logiku tržišta i okrenuti se prema logici solidarnosti.

Obilježavanje Svjetskog dana hrane suočava nas s jednim od najvećih izazova čovječanstva: okončati glad jednom i zauvijek. Ambiciozan je to cilj, piše papa Franjo u poruci upućenoj glavnom direktoru FAO-a Qu Dongyuu. Prisjećajući se summita UN-a o prehrambenim sustavima u rujnu, Papa je podsjetio kako se tada naglasila hitnost usvajanja inovativnih rješenja koja mogu promijeniti način na koji se proizvodi i konzumira hrana za dobrobit ljudi i planeta. To se ne može odgađati, upozorio je Sveti Otac, želi li se ubrzati oporavak nakon pandemije, suzbiti prehrambenu nesigurnost i krenuti postizati ciljeve zacrtane u Agendi 2030.

Papa je, osvrnuvši se na temu ovogodišnjeg Svjetskog dana hrane, „Naša djela su naša budućnost. Bolja proizvodnja, bolja prehrana, bolji okoliš i bolji život“, naglasio kako ona ističe potrebu za zajedničkim djelovanjem kako bi svi imali pristup prehrani koja jamči maksimalnu ekološku održivost, a koja je ujedno primjerena i pristupačne cijene.

Kada je riječ o dostupnosti hrane, svjedočimo pravom paradoksu, kaže Papa. S jedne strane, više od 3 milijardi ljudi nema pristup nutritivnoj prehrani, dok s druge strane gotovo 2 milijardi ljudi je prekomjerne težine ili pretilo zbog loše prehrane i sjedilačkog načina života. Ako ne želimo ugroziti zdravlje planeta i čitavog stanovništva, moramo poticati aktivno sudjelovanje u promjeni na svim razinama i ponovno organizirati prehrambene sustave u cjelini, rekao je Sveti Otac.

Naši životni stilovi i prakse svakodnevne potrošnje utječu na globalnu i okolišnu dinamiku, nadalje piše Papa. Težimo li stvarnim promjenama, moramo potaknuti proizvođače i potrošače na donošenje etičkih i održivih odluka i obrazovati mlade generacije o važnoj ulozi koju imaju u stvaranju svijeta bez gladi. Svatko od nas može pridonijeti ovom plemenitom cilju, pozvao je papa Franjo, i to počevši od svakodnevnog života i najmanjih gesti. Poznavanje našeg zajedničkog doma, štititi ju i biti svjesni njene važnosti prvi su koraci kako biste bili čuvari i promicatelji okoliša, tvrdi Papa.

Pandemija je prilika za promjenu smjera. Papa je pozvao na ulaganje u svjetski prehrambeni sustav koji će se moći razumno i odgovorno nositi s budućim krizama. U tom je smislu ključan vrijedan doprinos malih proizvođača, ističe. Olakšavajući im pristup inovacijama u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, može se pojačati otpor prema klimatskim promjenama, povećati proizvodnja hrane i podržati one koji rade u vrijednosnom lancu hrane.

Borba protiv gladi zahtijeva nadilaženje hladne logike tržišta, koja je usredotočena na puku ekonomsku korist i svodi hranu samo na robu, i jačanje logike solidarnosti, zaključio je Papa.

(Vatican news - ps) 

15 listopada 2021, 13:03