Traži

Papa o zlostavljanjima u Francuskoj: Ovo je trenutak srama

Papa Franjo uputio je apel na kraju opće audijencije 6. listopada u kojem je izrazio tugu i bol zbog trauma koje su pretrpjele žrtve spolnog zlostavljanja u Crkvi u Francuskoj o čemu je dan ranije objavljeno izvješće.

Sestre i braćo, jučer su Biskupska konferencija i Konferencija redovnikâ i redovnicâ Francuske primili izvješće neovisnog Povjerenstva o spolnim zlostavljanjima u Crkvi, koje je bilo zaduženo procijeniti razmjer fenomena seksualnih napadâ i nasiljâ počinjenih nad maloljetnicima od 1950. naovamo. Pokazalo se, nažalost, da je taj broj jako velik. Želim izraziti žrtvama svoju tugu i bol zbog trauma koje su pretrpjeli i svoj stid, naš stid, moj stid, zato što je Crkva bila predugo nesposobna staviti ih u središte svojih briga i jamčim im svoju molitvu, rekao je papa Franjo u apelu na kraju opće audijencije u Dvorani Pavla VI. 

Molim i molimo svi zajedno: Tebi, Gospodine, pripada slava, nama sramota: ovo je trenutak srama. Potičem biskupe i vas, draga braćo koji ste došli ovdje podijeliti zajedno ovaj trenutak, potičem biskupe i redovničke poglavare da nastave ulagati sve napore kako se slične drame ne bi ponovile, nastavio je Sveti Otac. Svećenicima u Francuskoj izražavam očinsku blizinu i potporu u ovoj kušnji, koja traje, ali je spasonosna, i pozivam francuske vjernike da preuzmu na sebe svoje odgovornosti kako bi zajamčili da Crkva bude siguran dom za sve. 

(Vatican news - ps) 

06 listopada 2021, 12:25