Traži

Papa Ivan Pavao I. Papa Ivan Pavao I.  

Papa Ivan Pavao I. bit će proglašen blaženim

Papa Franjo je na audijenciji s prefektom Kongregacije za kauze svetaca, kardinalom Marcellom Semerarom, ovlastio dikasterij za objavu dekreta koji se odnosi na kauzu pape Ivana Pavla I. Objavljeni su i dekreti o kauzama još sedmero službenika Božjih.

Crkva je priznala čudo koje se pripisuje časnom sluzi Božjem, papi Ivanu Pavlu I., rođenom kao Albino Luciani 17. listopada 1912. u gradu Canale d'Agordo, a koji je preminuo 28. rujna 1978. u Apostolskoj palači u Vatikanu. Za papu je izabran 26. kolovoza 1978., službu koju je obnašao do svoje smrti 33 dana kasnije.

Riječ je o čudesnom ozdravljenju jedanaestogodišnje djevojčice 23. srpnja 2011. u Buenos Airesu. Inicijativu za molitvu za zagovor pape Lucianija pokrenuo je župnik iz župe kojoj je bolnica pripadala.

Osim dekreta o čudu po zagovoru Ivana Pavla I., priznato je još jedno čudo koje se pripisuje časnoj službenici Božjoj Mariji Bereniki Duque Hencker, osnivačice Družbe malih sestara od Navještenja. Rođena je 14. kolovoza 1898., a preminula je 25. srpnja 1993. u Medellinu u Kolumbiji.

Proglašen je i dekret o mučeništvu svećenika vlč. Petra Ortiza de Zaratea i Ivana Antuna Solinasa, koji su ubijeni u mržnji prema vjeri (in odium Fidei), 27. listopada 1683. godine.

Ostali dekreti odnose se na herojske kreposti četvero službenika i službenica Božjih. To su biskupijski svećenik Diego Hernández González, fra Josip Spoletini, OFM, utemeljiteljica Malih sestara od Isusa Magdalena od Isusa i utemeljiteljica Družbe kćeri Svete Marije od Leuche Elizabeta Martinez.

(Vatican news - ps) 

13 listopada 2021, 14:19