Traži

 Papa Franjo i patrijarh Bartolomej na Papinskom lateranskom sveučilištu; 7. listopada 2021. Papa Franjo i patrijarh Bartolomej na Papinskom lateranskom sveučilištu; 7. listopada 2021.  

Papa Franjo patrijarhu Bartolomeju: Radimo zajedno u suočavanju s današnjim izazovima

U pismu „dragom bratu“ povodom 30. godišnjice izbora za ekumenskoga carigradskog patrijarha, papa Franjo se spomenuo duboke veze razvijene u godinama njegova papinstva, te potaknuo da nastave zajedno ići putom ponovne uspostave punoga zajedništva i suradnje pred današnjim izazovima, počevši od klime

Ad multos annos! Na mnogo ljeta! – napisao je papa Franjo u pismu na engleskom jeziku, upućenom carigradskom patrijarhu Bartolomeju, koji je prije 30 godina preuzeo vodstvo Ekumenskoga carigradskog patrijarhata. Papa ga u pismu naziva „dragim bratom“, kao više puta u gotovo devet godina papinstva, tijekom kojih je s njim uspostavio sve dublji odnos, usmjeren također na zbližavanje katedrā svetih Petra i Andrije, te na jačanje suradnje u suočavanju s izazovima suvremenoga svijeta.

Papa u pismu zaziva od Boga za patrijarha zdravlje, duhovnu radost i obilnu milost, da u svakom vidiku podupire njegovu važnu službu. Osim toga, Sveti Otac izražava zahvalnost za duboku osobnu vezu uspostavljenu s patrijarhom od – kako je napisao – vremena inauguracije moje papinske službe, kada ste me počastili svojom prisutnošću u Rimu, i mise na početku papinstva, 19. ožujka 2013. godine. Ta je veza s vremenom postala bratsko prijateljstvo jačano i povećavano u brojnim susretima. I to ne samo u Rimu – primjećuje Papa – nego i tijekom međunarodnih putovanja u Tursku, Jeruzalem, Asiz, Kairo, te na Lezbosu, zajedno s atenskim nadbiskupom Ieronymosom, među migrantima u kampu Moria. Potom i u Bariju, te nedavno u Budimpešti na Međunarodnom euharistijskom kongresu.  

Spomenuvši se i nedavnih susreta u Rimu, Papa je ponovno izrazio zahvalnost za prisutnost carigradskoga patrijarha, koja očituje shvaćanje zajedničke pastoralne odgovornosti pred hitnim izazovima s kojima se cijela ljudska obitelj danas mora suočiti. Papa Franjo je pritom izrazio posebnu zahvalnost za zauzimanje patrijarha Bartolomeja u očuvanju svega stvorenoga i njegovo razmišljanje o toj temi, iz kojega je mnogo naučio te i dalje mnogo uči. Izbijanjem pandemije i ozbiljnih zdravstvenih, društvenih i gospodarskih posljedica, Vaše svjedočanstvo i pouka o potrebi duhovnoga obraćenja dobili su trajnu važnost – napisao je Papa.

Osim toga, izrazio je iskrenu zahvalnost patrijarhu i zato što neprestano upozorava na put dijaloga, u ljubavi i istini, kao jedinom mogućem putu za pomirenje među onima koji vjeruju u Krista, te za ponovno uspostavljanje punoga zajedništva. Dug je to put koji papa Franjo stalno zaziva već godinama i koji će – kako kaže danas – uz Božju pomoć zacijelo nastaviti. I nastavit će ga zajedno, jer blizina i solidarnost među našim Crkvama prijeko su potreban prinos općem bratstvu i društvenoj pravednosti, koji su čovječanstvu tako hitno potrebni – napisao je Papa u pismu patrijarhu Bartolomeju.

(Vatican News - aa)

 

22 listopada 2021, 14:26