Traži

Crkva škola zajedništva Crkva škola zajedništva 

Papin predgovor u knjizi "Kao sol i kvasac"

„Kao sol i kvasac – Napomene za teologiju posvećenoga života Crkve“, naslov je knjige za koju je predgovor napisao papa Franjo. Knjigu, koja sutra izlazi iz tiska, objavila je Vatikanska nakladnička knjižara. Trebala bi pomoći za bolje poznavanje otajstva hijerarhijske svete Majke Crkve; da svećenici, redovnici i laici žive kao braća

Debora Donnini, Ariana Anić - Vatikan

U povijesti Crkve katkada se umišljalo da je neki određeni stalež savršenosti bolji od drugih, zaboravljajući da se pobjeđuje kada sva tri subjekta: Crkva, obitelj i škola, zajedno stignu do cilja. U predgovoru knjige koja sutra izlazi iz tiska, naslovljene „Kao sol i kvasac – Napomene za teologiju posvećenoga života Crkve“, dvojice autora, franjevaca Valentina Natalinija i Ferdinanda Campane, papa Franjo se osvrće na tri staleža života koji čine Crkvu, svećenike, redovnike i redovnice te vjernike laike, koji ne smiju biti poput tri neprijatelja nego kao tri brata. Katkada je, naprotiv, bilo 'klerikalizma' i 'duhovne svjetovnosti' koji nisu pokazali svjedočanstvo istinski kršćanskoga života, nego traženje moći.

Put na koji podsjeća papa Franjo jest put zajedništva, jer – kako je napisao – Crkva je lijepa jer ju voli njezin Zaručnik i Gospodin, i to ljubavlju koja ju čini plodnom. Autori knjige, naime, razmatraju nauk Crkve o posvećenom životu kroz teme kao što su posvećenje, proroštvo, poslanje, liturgija, eshatologija, duhovnost, svetost, osvrćući se na Presveto Trojstvo, Djevicu Mariju i svetoga Josipa.

Papa je istaknuo i neka obilježja autorā; starijega franjevačkog teologa koji – kako je napisao – čita tekstove učiteljstva čistoćom neofita, te drugoga, mlađeg subrata koji je liturgičar oduševljen teologijom i duhovnošću, moga dugogodišnjeg dragog prijatelja – napomenuo je Papa – koji je krenuo u taj posao na tragu velikoga švicarskog teologa Hansa Ursa von Balthasara. U tom je smislu također osvrt na učiteljstvo Ivana Pavla II. s apostolskim pobudnicama 'Vita consecrata', 'Pastores dabo vobis' i 'Christifideles laici'. Želja je pape Franje da čitanje tog teksta pomogne bolje upoznati otajstvo hijerarhijske svete Majke Crkve.

13 svibnja 2021, 16:19