Traži

U listopadu će u Crkvi započeti sinodalni hod koji će dovesti do biskupske sinode 2023. godine

U listopadu ove godine papa Franjo će označiti početak sinodalnoga hoda koji će trajati tri godine, bit će podijeljen u tri dijela (dijecezanski, kontinentalni, univerzalni), obuhvaćat će savjetovanja i razlučivanja te završiti sinodom koja će se održati u listopadu 2023. godine u Rimu

Salvatore Cernuzio; Ariana Anić - Vatikan

Jedan u slušanju drugih, i svi u slušanju Duha Svetoga. Kako bi sinodalnost, koju papa Franjo ističe od samoga početka papinstva, bila konkretna i vidljiva, sljedeća sinoda biskupā o temi „Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje“ neće se održati samo u Vatikanu, nego u svakoj partikularnoj Crkvi pet kontinenata, slijedeći trogodišnji program podijeljen u tri dijela, a koji obuhvaća slušanje, razlučivanje i savjetovanje.

Laici, svećenici, misionari, Bogu posvećene osobe, biskupi i kardinali, prije raspravā, promišljanjā i razmatranjā o sinodalnosti na sinodi u listopadu 2023. godine u Vatikanu (koja je bila predviđena za listopad 2022.), najprije će ju osobno doživjeti; svatko u svojoj biskupiji, svatko u svojoj ulozi, sa svojim potrebama.

Sinodalni put, koji je Papa odobrio, najavljen je dokumentom tajništva Biskupske sinode, u kojemu se objašnjava način njegova ostvarenja. Cjeloviti sinodalni proces istinski će se ostvariti jedino ako u njega budu uključene partikularne Crkve – stoji u spomenutom dokumentu. Osim toga, bit će važno i sudjelovanje posredničkih tijela sinodalnosti, odnosno sinodā katoličkih istočnih Crkvi, vijećā i skupštinā Crkvi sui iuris, te biskupskih konferencija s njihovim nacionalnim, regionalnim i kontinentalnim izražajima.

To je prvi put, u povijesti te institucije koju je Pavao VI. tražio kao odgovor na želju saborskih otaca da se održi živim kolegijalno iskustvo Drugoga vatikanskoga sabora, da jedna sinoda započinje na decentraliziran način. U listopadu 2015. godine papa Franjo je, obilježavajući 50. godišnjicu te ustanove, izrazio želju za zajedničkim hodom laikā, pastirā i rimskoga biskupa, i to kroz „jačanje“ biskupske sinode i kroz „zdravu decentralizaciju“. Njegova želja sada postaje stvarnost.

Svečano otvorenje s Papom u Vatikanu

Prevladavajući svaku napast jednoličnosti, i težeći jedinstvu u pluralnosti, otvaranje sinode održat će se koliko u Vatikanu toliko u svakoj biskupiji. Papa će inaugurirati put u Vatikanu, 9. i 10. listopada. Nakon toga će uslijediti tri dijela – dijecezanski, kontinentalni i univerzalni – koji žele omogućiti stvarno slušanje Božjega naroda te istodobno uključiti sve biskupe na različitim razinama crkvenoga života.

Dijecezanski dio

Na isti će način, trenutkom susreta odnosno razmišljanja, molitvom i euharistijskim slavljem, partikularne Crkve započeti svoj hod u nedjelju, 17. listopada, pod predsjedanjem dijecezanskoga biskupa. Cilj je tog dijela savjetovanje s Božjim narodom, kako bi se sinodalni proces ostvario slušajući sve krštene – stoji u dokumentu. Da bi se olakšalo sudjelovanje sviju, tajništvo Sinode biskupā poslat će pripremni tekst popraćen upitnikom i priručnikom (vademekumom) s prijedlozima za provođenje savjetovanja. Isti će tekst biti poslan dikasterijima u Kuriji, unijama viših redovničkih poglavarā i poglavaricā, unijama ili savezima Bogu posvećenoga života, međunarodnim laičkim pokretima, sveučilištima ili teološkim fakultetima.

Dijecezansko će razlučivanje svoj vrhunac imati u „predsinodalnom sastanku“, na završetku savjetovanja. Prilozi će biti poslani vlastitoj biskupskoj konferenciji do dana koji će ona odrediti. Tada će biskupi na zasjedanju otvoriti razdoblje razlučivanja kako bi poslušali ono što je Duh potaknuo u crkvama koje su im povjerene, te napraviti sažetak prilogā, koji će poslati tajništvu Sinode biskupa. Kada skupi materijale i od drugih institucija, ustanova i pokreta, Generalno će tajništvo Sinode biskupā sastaviti prvi Instrumentum Laboris, koji će poslužiti kao radni okvir za sudionike skupa u Vatikanu, i koji će biti objavljen u rujnu 2022. godine, te poslan partikularnim Crkvama.

Kontinentalni dio

Tada će započeti drugi dio sinodalnoga hoda, onaj 'kontinentalni', koji će biti na programu do ožujka 2023. godine. Njegova je svrha dijalog na kontinentalnoj razini o tekstu Instrumentum laboris, te razlučivanje u svjetlu specifičnih kulturnih posebnosti svakog kontinenta – objašnjeno je u dokumentu tajništva Sinode biskupā. Na kontinentalnim će skupštinama biti sastavljen konačni dokument koji će u ožujku 2023. godine biti poslan tajništvu Sinode, koje će nastaviti s izradom drugog Instrumentum laboris, čije je objavljivanje predviđeno u lipnju 2023. godine.

Univerzalni dio  

Taj dugi put, kojemu je cilj oblikovanje ostvarivanja kolegijalnosti u okviru ostvarivanja sinodalnosti, svoj će vrhunac imati u listopadu 2023. godine, održavanjem sinode u Vatikanu, u skladu s postupcima utvrđenim u konstituciji pape Franje 'Episcopalis Communio', iz 2018. godine. 

22 svibnja 2021, 15:57