Traži

Papa: Crkva nije pozvana osuđivati nego donositi Krista

Na misi slavljenoj u bazilici svetoga Petra povodom 500 godina evangelizacije Filipina, papa Franjo je zahvalio katolicima te azijske zemlje, treće po njihovu broju u svijetu, za njihovu radost kojom nose svoju vjeru u cijeli svijet, u njihovu svakidašnjem radu. To je 'blažena bolest', zadržite ju – potaknuo ih je Papa

Alessandro Di Bussolo; Ariana Anić - Vatikan

Lijepa je i privlačna Crkva koja voli svijet ne sudeći ga i koja za svijet daruje samu sebe – tim je riječima papa Franjo pozdravio filipinsku zajednicu u Rimu, čiji su se predstavnici okupili danas u bazilici svetoga Petra, na misi zahvalnici za 500 godina evangelizacije njihove domovine. Pritom je potaknuo katolike te azijske zemlje da učine sve kako bi se i za Crkvu, kao za Boga, moglo reći da je toliko voljela svijet.

Papa je u propovijedi zahvalio filipinskom narodu za svjedočanstvo radosti evanđelja koju su primili prije 500 godina, a danas ju donose u cijeli svijet, u kršćanske zajednice, kao i u rimske obitelji u kojima je – kako je rekao – vaša diskretna i vrijedna prisutnost znala biti i svjedočanstvo vjere.

Komentirajući odlomak Ivanova evanđelja iz današnje liturgije, Sveti se Otac posebno osvrnuo na Isusove riječi upravljene Nikodemu: „Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca“. Riječi 'Bog je tako ljubio' pomažu nam uočiti pravo Božje lice. Lice Boga koji nas je oduvijek gledao s ljubavlju i iz ljubavi je došao među nas u tijelu svojega Sina. U Njemu nas je došao tražiti na mjestima na kojima smo se izgubili; u Njemu je došao podići nas kada padnemo; u Njemu je plakao naše suze i iscjeljivao naše rane; u Njemu je zauvijek blagoslovio naš život – istaknuo je Papa.

U Isusu je Bog izrekao konačnu riječ o našem životu: nisi izgubljen, ti si voljen. Bog te toliko voli da ti daje cijeli svoj život. Nije on neki bog koji nas gleda ravnodušno iz visine, nego zaljubljeni Otac koji se uključuje u naš život; nije on neki bog kojemu je draga smrt grješnika, nego Otac koji se brine da nikoga ne izgubi; nije on neki bog koji osuđuje, nego Otac koji nas spašava blagoslovnim zagrljajem svoje ljubavi.

Osvrnuvši se posebno na riječi 'Bog je dao svoga Sina', papa Franjo je istaknuo da, upravo zato što nas toliko voli, Bog daruje samoga sebe i nudi nam svoj život. Snaga ljubavi – objasnio je – razbija ljusku egoizma; razara barijere ljudskih, previše iskalkuliranih, sigurnosti; ruši zidove i pobjeđuje strahove, kako bi se učinio darom. U Isusu, uzdignutom na križu, sâm Bog je došao ozdraviti nas od otrova koji daje smrt, učinio se grijehom da bi nas spasio od grijeha. Bog nas ne voli samo na riječima – podsjetio je Papa – daje nam svojega Sina kako bi onaj koji Ga pogleda i vjeruje u Njega bio spašen. Jer, što više volimo, postajemo sve sposobniji za darivanje. Nije, naime, važno samo ono što možemo proizvesti ili zaraditi; važna je ponajviše ljubav koju znamo darivati.

To je izvor radosti! Bog je toliko volio svijet da je dao svojega Sina – istaknuo je Papa te se na današnju nedjelju 'Laetare', spomenuo nedavno završenoga pohoda Iraku. Taj izmučeni narod klicao je od radosti, zahvaljujući Bogu, njegovom milosrđu – prisjetio se Papa. Katkada, međutim, radost tražimo tamo gdje je nema, u iluzijama koje nestaju, u snovima o veličini našega 'ja; u prividnoj sigurnosti materijalnih stvari, ili pak u kultu naše slike. Ali, iskustvo u životu uči nas da je istinska radost osjećati se besplatno voljeni, osjećati da imamo pratnju, da imamo nekoga tko dijeli s nama naše snove i tko nam, kada doživimo brodolom, dođe u pomoć i odvede nas u sigurnu luku.

Osvrnuvši se na 500. obljetnicu dolaska kršćanskoga navještaja na Filipine, papa Franjo je kazao da se ta radost vidi u njihovu narodu, u njihovim očima, na licima, u njihovom pjevanju i u molitvama. Ponovno je potom istaknuo kako je više puta rekao da filipinske žene „krijumčare“ vjeru, jer – objasnio je – kamo god idu raditi, siju vjeru. To je – dopustite mi da kažem – nasljedna bolest, ali blažena. Zadržite ju! – potaknuo je Papa te dodao – Želim vam reći 'hvala' za radost koju nosite u cijeli svijet i u kršćanske zajednice. Mislim na brojna lijepa iskustva u rimskim obiteljima – ali, tako je u cijelom svijetu – gdje je vaša diskretna i marljiva prisutnost znala biti i svjedočanstvo vjere.

Kršćanski navještaj koji ste primili uvijek valja donijeti drugima, brinući se o onima koji su ranjeni i koji žive na rubu društva. Poput Boga koji daruje samoga sebe, Crkva nije poslana suditi nego prihvaćati; ne nametati nego sijati; ne osuđivati nego donositi Krista koji je spasenje. Nemojte se bojati naviještati evanđelje, služiti i voljeti – potaknuo je papa Franjo.

14 ožujka 2021, 15:16