Traži

Papa Franjo tijekom molitve Anđeoskog pozdravljenja na Trgu svetoga Petra Papa Franjo tijekom molitve Anđeoskog pozdravljenja na Trgu svetoga Petra 

Papa Franjo: Bog se "zarazio" našim čovještvom kako bi nas spasio

Papa Franjo je danas prije molitve Anđeoskog pozdravljenja protumačio evanđelje današnje liturgije koje govori o susretu Isusa i gubavca koji je opisao kao "prekršaj" zakona u smislu približavanja, suosjećanja nad isključenima i njihova doticanja. Molimo Gospodina za milost kako bismo imali ljubavi koja nas tjera da nadiđemo običaje, koja pobjeđuje predrasude i strah od miješanja sa životom drugoga - potaknuo je Papa.

Ivica Hadaš - Vatikan

Bog se „zarazio“ našim čovještvom kako bi nas spasio – istaknuo je papa Franjo danas prije molitve Anđeoskog pozdravljenja na Trgu svetoga Petra. Evanđelje nam današnje liturgije prikazuje susret Isusa i čovjeka bolesnog od gube (Mk 1,40-45) – rekao je Papa i podsjetio – Gubavci su se smatrali nečistima i, u skladu s propisima zakona, morali su biti izvan naseljenog mjesta. Bili su isključeni iz bilo kakvih ljudskih, socijalnih i vjerskih odnosa. Međutim, Isus dopušta da mu pristupi taj čovjek, ganut, čak pruža ruku i dodiruje ga. Tako ostvaruje Radosnu vijest koja naviješta: Bog se približio našem životu, suosjeća sa sudbinom ranjenog čovječanstva i dolazi srušiti svaku prepreku koja nas sprečava da živimo odnos s njim, s drugima i sa samima sobom.

U tom prizoru možemo vidjeti dva „prekršaja“: gubavca koji prilazi Isusu i Isusa koji ga, dirnut suosjećanjem, dotiče kako bi ga izliječio – rekao je Sveti Otac i primijetio – Prvi prekršaj čini gubavac; unatoč zakonskim propisima izlazi iz izolacije i dolazi Isusu. Njegovu su bolest smatrali Božjom kaznom, no u Isusu može vidjeti drugačije lice Boga, ne onoga koji kažnjava, nego Oca suosjećanja i ljubavi koji nas oslobađa grijeha i nikada ne isključuje iz svojega milosrđa. Tako taj čovjek može izići iz izolacije, jer u Isusu nalazi Boga koji s njim dijeli njegovu bol. Isusov ga stav privlači i tjera da iziđe iz sebe, te da mu povjeri patnju svojega života.

Drugi prekršaj čini Isus; dok je zakon zabranjivao doticanje gubavaca, ganut, pruža ruku i dotiče ga da ga izliječi – rekao je papa Franjo i napomenuo – Ne ograničava se na riječi, već ga dotiče. Dotaknuti s ljubavlju znači uspostaviti vezu, stupiti u zajedništvo, uključiti se u život drugoga do te mjere da s njim dijelimo njegove rane. Isus tom gestom pokazuje da se Bog, koji nije ravnodušan, ne drži na „sigurnoj udaljenosti“, dapače, prilazi sa suosjećanjem i dotiče naš život kako bi ga izliječio.

Braćo i sestre, i danas mnoga naša braća u svijetu pate od te ili od drugih bolesti i stanja s kojima su, nažalost, povezane društvene predrasude – rekao je Papa i nastavio – U nekim slučajevima postoji i vjerska diskriminacija. No svatko od nas može iskusiti rane, neuspjehe, patnje i sebičnosti koje nas zatvaraju pred Bogom i drugima. Suočavajući se sa svim tim, Isus nam naviješta da Bog nije apstraktna ideja ili nauk, već Onaj koji se „zaražava“ našim ranjenim čovještvom i ne boji se dotaknuti naše rane.

Da bismo poštovali pravila dobroga glasa i društvene običaje, često utišavamo trpljenje ili nosimo maske koje ga prikrivaju. Da bismo uravnotežili izračune svoje sebičnosti ili nutarnjih zakona svojih strahova, ne uključujemo se previše u patnju drugih. Umjesto toga, molimo Gospodina za milost kako bismo živjeli ta dva evanđeoska „prekršaja“: onaj gubavca, da bismo imali hrabrosti izići iz svoje izolacije i, umjesto da ostanemo tamo sažalijevati ili oplakivati ​​svoje neuspjehe, da idemo Isusu takvi kakvi jesmo; a onda Isusov prekršaj, to jest ljubav koja nas tjera da nadiđemo običaje, koja pobjeđuje predrasude i strah od miješanja sa životom drugoga. Neka nas na tom putu prati Djevica Marija koju ćemo sada zazvati u molitvi Anđeoskog pozdravljenja – rekao je na kraju Sveti Otac.

14 veljače 2021, 14:22