Traži

Papa Franjo: Neka Evanđelje uvijek bude uz nas!

U nagovoru, nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja papa Franjo je ponovno savjetovao vjernicima da uvijek nose Evanđelje sa sobom, te ih potaknuo da mole za beskućnika koji je prije nekoliko dana preminuo zbog hladnoće, samo nekoliko metara daleko od Trga svetoga Petra. Preporučio je u molitve i obitelji koje se u ovo vrijeme nalaze u teškoćama, te potaknuo na duhovno sjedinjenje sa sudionicima sutrašnjega slavlja Večernje povodom završetka Molitvene osmine za jedinstvo kršćana

Nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja Papa se osvrnuo na današnju nedjelju posvećenu Božjoj riječi. Podsjetivši da je jedan od velikih darova našega vremena upravo ponovno otkrivanje Svetog pisma u životu Crkve na svim razinama, Sveti je Otac spomenuo svetoga Jeronima koji je govorio da tko zanemaruje Sveto pismo, zanemaruje Krista. I obratno – dodao je Papa – Isus Krist, Riječ koja je tijelom postala, koji je umro i uskrsnuo, otvara nam um za razumijevanje Svetoga pisma.

Pritom je zahvalio i potaknuo župe u njihovu stalnom zauzimanju u odgoju za slušanje Božje riječi. Neka nam nikada ne ponestane radosti sijanja Evanđelja! Još jednom ponavljam: imajte naviku uvijek nositi u džepu ili torbi malo Evanđelje, kako biste ga mogli čitati tijekom dana, barem tri ili četiri retka. Neka Evanđelje uvijek bude uz nas!

Papa se potom spomenuo 46-godišnjega Nigerijca, beskućnika Edwina koji je prije četiri dana, 20. siječnja, samo nekoliko metara od Trga svetoga Petra, preminuo zbog hladnoće. Njegova se priča nadovezuje na mnoge druge priče beskućnika koji su nedavno preminuli u Rimu u istim teškim okolnostima. Molimo za Edwina – potaknuo je te dodao – Neka nam bude opomena ono što je učinio sveti papa Grgur Veliki, kada je nakon preminuća jednoga prosjaka rekao da se toga dana neće slaviti mise, jer je taj dan bio poput Velikoga petka. Mislimo na Edwina. Mislimo na ono što je osjetio taj čovjek na hladnoći, zanemaren od svih, napušten i od nas. Molimo za njega.

Podsjetivši na sutrašnje slavlje Večernje blagdana Obraćenja svetoga Pavla u bazilici svetoga Pavla izvan zidina, povodom završetka Molitvene osmine za jedinstvo kršćana – zajedno s predstavnicima drugih Crkvi i crkvenih zajednica – Papa je pozvao vjernike da se duhovno sjedine s njihovom molitvom.

Danas je i spomendan svetoga Franje Saleškoga, zaštitnika novinarā – rekao je potom Papa te potaknuo novinare i sve komunikatore da „idu i vide“, i tamo kamo nitko ne želi ići, te da svjedoče istinu. Pozdravljajući sve povezane putem medija, papa Franjo je potaknuo na molitvu za obitelji koje se u ovo vrijeme nalaze u teškoćama.

(Vatican News - ih/aa)

24 siječnja 2021, 15:30