Traži

Papa: Klanjajmo se Bogu i otkrivajmo ga u poniznim osobama

„Podići oči“, „krenuti na put“ i „vidjeti“; na misi na svetkovinu Bogojavljenja papa Franjo je potaknuo vjernike da ponovno otkriju nauk Triju mudraca, te podsjetio kako su znali prepoznati Gospodina u djetetu, otvarajući srce pouzdanju u Boga koje je izvor unutarnje radosti s kojom se materijalna dobra i uspjeh ne mogu usporediti

Fausta Speranza; Ariana Anić - Vatikan

Život nije dokaz sposobnosti, nego putovanje prema Onomu koji nas voli – tim je riječima papa Franjo u propovijedi na misi, slavljenoj na današnju svetkovinu Bogojavljenja u bazilici svetoga Petra, potaknuo vjernike da ponovno otkriju značenje klanjanja te dodao da nije potrebno u svakom razdoblju života pokazivati iskaznicu vlastitih vrlina. Poput mudraca s istoka možemo shvatiti da Bog izbjegava svaku uobraženost te da ga možemo naći često skrivenoga u jednostavnim situacijama, u poniznim i zapostavljenim osobama.

Za čovjeka je naravna potreba za klanjanjem – rekao je Papa – ali u opasnosti je da pogriješi cilj. Doista, ako se ne klanja Bogu, klanjat će se idolima, te će umjesto vjernika postati idolopoklonik – objasnio je te se prisjetio riječī jednoga francuskog pjesnika koji upozorava: ako se ne klanjamo Bogu, na kraju se klanjamo đavlu. Stoga je potaknuo na razmišljanje o tomu kako nije lako klanjati se Gospodinu; potrebna je određena duhovna zrelost, budući da je to cilj unutarnjega hoda, koji je katkada dug.

Istaknuvši da je u naše doba posebno potrebno posvetiti više vremena klanjanju, i to na razini pojedinaca i zajednicā, učeći sve bolje kontemplirati Gospodina, Papa je u tri riječi sažeo nauk triju mudraca s istoka. Evanđelist Matej ističe da mudraci, stigavši u Betlehem, ugledaše „dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se“. Pođimo u školu triju mudraca kako bismo dobili nekoliko korisnih pouka – rekao je Papa te istaknuo – poput njih želimo pasti ničice i pokloniti se Gospodinu.

Iz današnje liturgije riječi možemo izvući tri izraza koji nam mogu pomoći bolje shvatiti što znači biti Gospodinovi poklonici: „podići oči“, „krenuti na put“ i „vidjeti“ – rekao je Papa te objasnio – prije svega valja „podići oči“, odnosno ne smijemo dopustiti da nas zatoče unutarnja priviđenja koja gase nadu, i ne smijemo staviti probleme i teškoće u središte vlastitoga života. To ne znači nijekati stvarnost, praveći se ili zavaravajući da sve ide dobro – istaknuo je. To je prije svega poziv da na nov način gledamo probleme i tjeskobe, znajući da Gospodin poznaje naše nevolje, pozorno sluša naše zazive i nije ravnodušan na suze koje prolijevamo.

Kada se to dogodi, srce se otvara klanjanju – rekao je Sveti Otac te objasnio da, naprotiv, kada svoju pozornost posvećujemo isključivo problemima, ne podižući oči prema Bogu, strah preplavi srce i dezorijentira ga, te dolazi do srdžbe, izgubljenosti, tjeskobe i depresije. U takvim je uvjetima teško pokloniti se Gospodinu koji nas, prije svega, poziva da imamo pouzdanja u Njega, jer On se stvarno brine o svima.

Kako bi se poklonili Djetetu u Betlehemu, mudraci su morali krenuti na dug put. Papa Franjo je stoga pozvao na razmišljanje o promjeni koju podrazumijeva putovanje. Kod onoga koji je prošao neki put, uvijek ima nešto nova: njegove su spoznaje veće, vidio je nove ljude i stvari, doživio je jačanje volje u suočavanju s teškoćama i rizicima na putu – primijetio je Papa te istaknuo – Ne možemo se pokloniti Gospodinu ako prije ne prođemo kroz nutarnje dozrijevanje koje nam omogućuje da krenemo na put.

Važno je da dopustimo da nas milost oblikuje – rekao je Papa te podsjetio na riječi svetoga Pavla koji u Drugoj poslanici Korinćanima kaže: “… ako se naš izvanji čovjek i raspada, nutarnji se iz dana u dan obnavlja“. Neuspjesi, krize i pogreške mogu postati poučna iskustva. Osim toga, kušnje i napori u životu, ako su življeni u vjeri, s vremenom pridonose pročišćenju srca, čineći ga poniznijim i spremnijim otvoriti se Bogu. Ne dopustimo stoga da nas umor, padovi i neuspjesi bace u malodušnost. Gledajući Gospodina, smoći ćemo snage da nastavimo obnovljenom radošću, misleći na to da život nije dokazivanje sposobnostī, nego putovanje prema Onomu koji nas voli – potaknuo je Papa.

Mudraci s istoka poklonili su se Njemu, znajući da je on židovski kralj, a zapravo su vidjeli jadno dijete s majkom. Ono što je izvanredno u njihovoj gesti klanjanja jest to da su ti mudraci, pristigli iz dalekih zemalja, znali nadići tako ponizan i gotovo pokoran prizor, prepoznajući u Djetetu prisutnost vladara. Bili su u stanju vidjeti dalje od vanjskog izgleda – napomenuo je Papa te objasnio – Kako bismo se poklonili Gospodinu valja 'vidjeti' dalje od vela vidljivoga, koje se često pokaže varavim.

Taj način 'gledanja' koje nadilazi vidljivo, omogućuje nam da se klanjamo Gospodinu koji je često skriven u jednostavnim situacijama, u poniznim i zanemarenim osobama. Riječ je, dakle, o pogledu koji, ne dopuštajući da ga zaslijepi vatromet ekshibicionizma, u svakoj prigodi traži ono što ne prolazi, traži Gospodina – objasnio je Papa te na kraju upravio Bogu molitvu da nas učini svojim istinskim poklonicima, sposobnima životom očitovati Njegov naum ljubavi koji obuhvaća čitavi ljudski rod.

06 siječnja 2021, 15:49