Traži

Papa Franjo: Brinimo o drugima. Žaloste me oni koji ne misle na druge

U pozdravima na kraju podnevnoga nagovora, nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja, papa Franjo je ponovno potaknuo vjernike da brinu o bližnjemu. Posebne je misli posvetio bolesnima i onima koji, zbog lockdowna, imaju ekonomskih teškoća, koji su pod pritiskom ili su iskorištavani

Francesca Sabatinelli; Ariana Anić - Vatikan

Kao kršćani izbjegavamo fatalistički ili magijski mentalitet; ne znamo što nam sprema nova godina, ali možemo se više potruditi u brizi o drugima – želja je pape Franje za tek započetu godinu, koju je izrazio u pozdravima nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja. Znamo da će stvari ići bolje u onoj mjeri u kojoj ćemo, uz Božju pomoć, zajedno raditi za opće dobro, stavljajući u središte najslabije i najpotrebitije. Ne znamo što nas čeka u 2021. godini, ali ono što svatko od nas, i svi zajedno možemo učiniti jest da se više zauzimamo u brizi jednih o drugima i o svemu stvorenomu, našem zajedničkom domu.

Postoji opasnost od napasti da brinemo samo o vlastitim interesima, da nastavimo ratovati, primjerice, koncentrirajući se samo na gospodarsko područje, da živimo hedonistički, odnosno nastojeći zadovoljiti samo vlastite užitke – upozorio je Papa te kazao kako ga je ražalostila vijest, koju je pročitao u novinama, o tomu da je za vrijeme lockdowna u jednom popodnevu poletjelo 40 zrakoplova s osobama koje su htjele pobjeći od posebnih mjera i otići na odmor. Ti su ljudi dobri, ali nisu mislili na one koji su ostali kod kuće, na ekonomske probleme toliko ljudi koje je lockdown slomio, na bolesne. Mislili su samo na svoj odmor i vlastiti užitak. To me jako ražalostilo – rekao je Papa.

Posebni je pozdrav uputio svima koji novu godinu započinju u velikim teškoćama – bolesnima, nezaposlenima, svima koji žive potlačeni ili iskorištavani. Na kraju je pozdravio obitelji, posebno one u kojima ima male djece ili čekaju da se rode. Rođenje je djeteta uvijek obećanje nade – rekao je papa Franjo te tim obiteljima izrazio posebnu blizinu. 

03 siječnja 2021, 14:52