Traži

Financije i nekretnine Državnog tajništva prelaze u nadležnost APSA-e

Motu proprijem pape Franje određena je, u jednom pismu kardinalu Parolinu već najavljena, promjena nadležnosti nad sredstvima i nekretninama, koju je utvrdilo posebno povjerenstvo. Ojačana je nadzorna uloga Tajništva za gospodarstvo, koja će imati funkcije Papinskoga tajništva za gospodarska i financijska pitanja

Apostolskim pismom u obliku motu proprija, naslovljenim „O nekim nadležnostima u gospodarsko-financijskim pitanjima“, koje nosi datum od 26. prosinca, a objavljeno je danas, papa Franjo određuje i od 1. siječnja čini važećim prijenos u nadležnost Uprave dobrima Apostolske Stolice (APSA) upravljanje financijskim investicijama i nekretninama u vlasništvu Državnoga tajništva, uključujući i Petrov novčić. Tu je odluku Sveti Otac najavio pismom upućenim u kolovozu državnom tajniku kardinalu Pietru Parolinu, a utvrdilo ju je posebno povjerenstvo za prijelaz i nadzor, ustanovljeno početkom studenoga upravo u tu svrhu.

Tako je napravljen važan korak kako bi se ostvarilo centralizirano upravljanje investicijama koje smanjuje diskreciju, jača nadzor i pokazuje kako papa Franjo pokreće reforme, ali ih i prati točno određenim smjernicama. Na početku dokumenta Papa napominje da je bolja organizacija administracije, kontrole i nadzora nad gospodarskim i financijskim aktivnostima Svete Stolice temeljna u reformi Kurije kako bi se zajamčilo transparentno i djelotvorno upravljanje, te jasna odvojenost nadležnosti i dužnosti. Na temelju tog načela – objašnjeno je u dokumentu – nije potrebno da Državno tajništvo, koje izbliza i izravno podupire djelovanje Svetoga Oca u njegovu poslanju i bitno je uporište u radu Rimske kurije, obavlja zadaće gospodarske i financijske naravi već dodijeljene drugim dikasterijima.

(Vatican News - aa)

 

28 prosinca 2020, 14:23