Traži

Papa: Molimo da bude više žena na odgovornim mjestima u Crkvi

Video s molitvenom nakanom pape Franje za mjesec listopad, koji je objavila Papina svjetska molitvena mreža, nosi naslov „Žene na odgovornim mjestima“. Danas još uvijek treba proširiti prostor za veću prisutnost žena u Crkvi, napominje Papa

Adriana Masotti; Ariana Anić - Vatikan

Papa Franjo želi veće sudjelovanje žena laikinja na odgovornim mjestima u Crkvi, i tu svoju želju povjerava molitvi svih katolika u svijetu u mjesecu listopadu. To sudjelovanje nema korijene u zahtjevima povezanima s današnjim vremenom, nego u samom sakramentu krštenja, jer je u njemu upisana važna uloga laika, te tako i žena, u životu Crkve i naviještanju evanđelja. Nitko nije kršten kao svećenik ili biskup – napominje Papa – Svi smo kršteni kao laici. Laici i laikinje protagonisti su Crkve.

Među laicima, žene još uvijek imaju premalo mjesta. Stoga papa Franjo u videoporuci napominje kako danas još uvijek treba proširiti prostor za veću prisutnost ženā u Crkvi. Potrebna je prisutnost laikā, razumije se, ali ističući žene, jer se njih obično stavlja na stranu – primijetio je Sveti Otac, te objasnio da nije riječ o jednostavnoj prisutnosti. Trebamo promicati – rekao je – integraciju ženā na mjestima na kojima se donose važne odluke.

Tema koje se papa Franjo često dotiče jest borba protiv klerikalizma, koji udaljava ljude i kvari lice Crkve. Stoga je i u molitvenoj nakani za listopad potaknuo na molitvu kako bi vjernici laici, posebno žene, po sakramentu krštenja više sudjelovali u odgovornim ustanovama Crkve, ne padajući u klerikalizam koji poništava karizmu laikā.

Papa Franjo je učinio brojne geste kojima je očitovao želju da se poveća važnost ženā u Crkvi, te je od samoga početka papinstva uvijek sve više na odgovorna mjesta pozivao žene. U tekstu Papine svjetske molitvene mreže, objavljenom uz videoporuku, ističe se da je Papa 2016. godine uzdigao na razinu liturgijskoga blagdana dan svete Marije Magdalene, koja se u novom predslovlju mise naziva 'apostolom apostolā'. Učinio je to kako bi istaknuo važnost te žene, prve koja je vidjela lice Uskrsloga, prve koju je Isus pozvao imenom, prve koja je od Isusa primila poslanje da naviješta njegovo uskrsnuće.

Papina je videoporuka inicijativa na svjetskoj razini, kojoj je svrha širenje mjesečnih molitvenih nakana Svetoga Oca. Razvila ju je Papina svjetska molitvena mreža, nekadašnji Apostolat molitve, uz potporu vatikanskih medija. Papina svjetska molitvena mreža je papinsko djelo, čije je poslanje pokrenuti katolike kroz molitvu i djelovanje u odnosu na izazove ljudskoga roda i poslanja Crkve. Ti su izazovi predstavljeni u obliku molitvenih nakana koje Papa povjerava čitavoj Crkvi. Ustanovljena 1844. godine kao Apostolat molitve, Papina je molitvena mreža prisutna u 98 zemalja, a čini ju više od 35 milijuna katolika.

09 listopada 2020, 15:02