Traži

Papa Franjo sa stručnjacima Odbora Vijeća Europe MONEYVAL; Vatikan, 8. listopada 2020. Papa Franjo sa stručnjacima Odbora Vijeća Europe MONEYVAL; Vatikan, 8. listopada 2020. 

Papa Franjo: Novac nam treba služiti, a ne vladati nama

U govoru održanom pred stručnjacima Odbora Vijeća Europe MONEYVAL, pristiglima u Vatikan radi povremene procjene mjerā u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, papa Franjo je istaknuo da su potrebne čiste financije koje su u službi ljudi, a posebno najslabijih

To je posao koji mi je posebno na srcu, čija je svrha zaštita 'čistih financija', u okviru koje se 'trgovce' sprječava špekulirati u svetom hramu koji je čovječanstvo – rekao je papa Franjo govoreći stručnjacima Odbora Vijeća Europe MONEYVAL koji su 30. rujna došli u Vatikan kako bi procijenili mjere za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Riječ je o posjetu dogovorenom prošle godine, ostvarenom u okviru povremenih procjena kojima su podvrgnute sve članice tog tijela, prema unaprijed utvrđenom rasporedu.

Sveti je Otac napomenuo da je Vatikan i nedavno poduzeo neke mjere u svrhu transparentnosti u upravljanju novcem te u suzbijanju pranja novca i financiranja terorizma. Tako je 1. lipnja objavljen motu proprij u svrhu boljega raspolaganja sredstvima, te za potporu transparentnosti, nadzora i konkurencije u postupcima sklapanja javnih ugovora. Predsjednik Uprave Države Grada Vatikana 19. kolovoza je pak donio odredbu prema kojoj su volonterske organizacije i pravne osobe Države Grada Vatikana dužne prijaviti sumnjive aktivnosti Financijskoj nadzornoj ustanovi (AIF).

Papa Franjo je, među ostalim, poželio da financijski sektor ne tlači najslabije i potrebite, te istaknuo da je potrebno iznova razmotriti naš odnos prema novcu, jer se u nekim slučajevima čini da je prihvaćena prevlast novca nad čovjekom. Katkada, samo kako bi se nagomilalo bogatstvo, ne obraća se pozornost na njegov izvor, na više ili manje legitimne aktivnosti koje su ga potaknule, kao ni na logiku iskorištavanja koja bi mu mogla biti podložna.

Tako se događa da se u nekim sredinama dodiruje novac i ruke se prljaju krvlju, krvlju braće – istaknuo je Papa. Ili pak, može se dogoditi – dodao je – da se financijska sredstva namijene za sijanje terora, za potvrđivanje prevlasti jačih, prepotentnijih, onih koji beskrupulozno žrtvuju život brata kako bi potvrdili svoju moć.

Tragom svetoga Pavla VI., papa Franjo je istaknuo prijedlog da se ustanovi Svjetski fond za pomoć siromašnima i gladnima, i to novcem uloženim za oružje i druge vojne troškove. Osim toga, podsjetio je da je socijalni nauk Crkve upozorio na pogrešnost neoliberalne 'dogme' prema kojoj su gospodarski poredak i moralni poredak toliko strani jedan drugomu, da prvi ni na koji način ne može ovisiti o drugomu.

Klanjanje starom zlatnom teletu – dodao je Papa – pronašlo je novu i nemilosrdnu verziju u idolopoklonstvu novcu i u diktaturi bezličnoga gospodarstva koje je bez istinski ljudske svrhe. Na taj način financijsko špekuliranje, kojemu je temeljna svrha laka zarada, i dalje dovodi do propasti. Međutim, Isusov je put jasan. Isus je otjerao trgovce iz hrama i poučio da se ne može služiti Bogu i bogatstvu (Mt 6,24). Kada, naime, gospodarstvo izgubi svoje ljudsko lice, više se ne služimo novcem, nego služimo novcu. To je oblik idolopoklonstva protiv kojega smo pozvani reagirati, predlažući racionalni poredak stvari koji ponovno vodi prema općem dobru, prema kojemu novac treba služiti, a ne vladati – istaknuo je papa Franjo.

(Vatican News - aa)

 

08 listopada 2020, 15:19