Traži

 Mons. Pierbattista Pizzaballa, novi latinski jeruzalemski patrijarh Mons. Pierbattista Pizzaballa, novi latinski jeruzalemski patrijarh 

Mons. Pizzaballa novi je latinski jeruzalemski patrijarh

Papa Franjo je imenovao mons. Pierbattistu Pizzaballu O.F.M., dosadašnjega apostolskog upravitelja 'sede vacante' Latinskog jeruzalemskog patrijarhata, novim patrijarhom

Mons. Pizzaballa je rođen 21. travnja 1965. godine u mjestu Cologno al Serio, u biskupiji Bergamo, u Italiji. Godine 1976. ušao je u sjemenište franjevačke provincije Krista Kralja u Bologni, gdje je, nakon novicijata u samostanu La Verna, 1989. godine položio doživotne zavjete. Na Papinskom je sveučilištu Antonianumu diplomirao teologiju. Za svećenika ga je u rujnu 1990. godine, u katedrali u Bologni, zaredio kardinal Giacomo Biffi.

Već u listopadu iste godine stigao je u Kustodiju Svete zemlje, završio specijalizaciju na Franjevačkom biblijskom studiju (Studium Biblicum Franciscanum) u Jeruzalemu, te bio profesor biblijskoga hebrejskog jezika na Franjevačkom fakultetu biblijskih i arheoloških znanosti u tom gradu. Službu u Kustodiji Svete zemlje započeo je 1999. godine. Bio je gvardijan samostana svetih Šimuna i Ane u Jeruzalemu, a budući da se bavio pastoralom katoličkih vjernika govornika hebrejskog jezika, od 2005. do 2008. godine bio je patrijarhatski vikar.

Generalni definitorij Reda manje braće u svibnju 2004. godine izabrao ga je za kustosa Svete zemlje i gvardijana samostana na Sionu. Na toj je dužnosti ostao do travnja 2016. godine. U lipnju iste godine papa Franjo ga je imenovao apostolskim upraviteljem 'sede vacante' Latinskoga jeruzalemskog patrijarhata, a u rujnu ga je, u Bergamu, kardinal Leonardo Sandri zaredio za biskupa.

(Vatican News - aa)

26 listopada 2020, 15:20