Traži

Predstavljanje enciklike Fratelli Tutti Predstavljanje enciklike Fratelli Tutti 

Kard. Parolin: Zajedničko djelovanje i dijalog za svijet bez rata

U novoj sinodskoj dvorani jučer je predstavljena enciklika pape Franje „Fratelli tutti“ (Svi smo braća), na kojoj je Papin državni tajnik ponovno istaknuo riječi Svetoga Oca da je pandemija razotkrila naše lažne sigurnosti

Alessandro Guarasci; Ariana Anić - Vatikan

Valja nastaviti ići putom bratstva, te zajedničkoga djelovanja u svrhu istinske društvene pravednosti na svjetskoj razini – istaknuo je Papin državni tajnik kardinal Pietro Parolin, na tiskovnoj konferenciji na kojoj je predstavljena enciklika „Fratelli tutti“ (Svi smo braća). Pritom je napomenuo kako Papa rabi iskustvo pandemije koja je – prema njegovim riječima – razotkrila naše lažne sigurnosti (FT, 7), kako bi istaknuo da je potrebno djelovanje koje je u stanju dati odgovore, a ne samo analizirati činjenice. To je djelovanje još uvijek nepotpuno jer se jasno uočila nesposobnost za zajedničke aktivnosti. Unatoč tomu što smo hiper-povezani, utvrđena je rascijepljenost koja otežava rješavanje problema koji se odnose na sve ljude.

Kardinal je potom istaknuo da je, kako bi bratstvo postalo sredstvo djelovanja u međunarodnim odnosima, po Papinu mišljenju potrebno razviti duhovnost bratstva, ali istodobno i djelotvorniju svjetsku organizaciju koja bi pomogla riješiti hitne probleme. U tom smislu treba još mnogo toga učiniti.

Ono što se uočava na suvremenoj međunarodnoj sceni – rekao je kardinal Parolin – jest otvoreno proturječje između općega dobra i sklonosti davanja prednosti interesima pojedinih država, u uvjerenju da može postojati 'zona bez nadzora', odnosno da vrijedi logika da ono što nije zabranjeno, znači da je dopušteno. Rezultat toga je, kako tvrdi papa Franjo u enciklici, da je mnoštvo napuštenih osoba ostavljeno na milost i nemilost eventualne dobre volje pojedinaca, što je upravo suprotno od bratstva.

Glavna svrha bratstva treba biti dijalog među narodima, a za to je prijeko potreban multilateralizam, posebno u svjetskom društvu koje proživljava rascjepkanost idejā i odlukā.  Rezultat je to isključivo pragmatičnog pristupa koji zaboravlja načela i pravila, ali i stalne vapaje za pomoć koji su u stanju ugroziti međunarodnu stabilnost. Tako se suprotstavljenosti i sukobi pretvaraju u ratove – primijetio je kardinal.

Naprotiv, kroz kulturu bratstva papa Franjo poziva svakoga od nas da voli drugi narod, drugu naciju, kao vlastitu. I da se tako izgrađuju odnosi, pravila i institucije, napuštajući ciljeve snage, odvajanja, zatvorenih viđenja, egoističnoga i jednostranoga ponašanja, jer samo zbroj individualnih interesa nije u stanju stvoriti bolji svijet za cijeli ljudski rod – istaknuo je kardinal Parolin. 

05 listopada 2020, 15:20